Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-06-19
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2018 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 21 344 14,4
Uppsala län 2 338 10,1
Södermanlands län 1 640 9,7
Östergötlands län 2 420 8,7
Jönköpings län 1 809 8,5
Kronobergs län 894 7,6
Kalmar län 1 188 8,4
Gotlands län 373 10,9
Blekinge län 746 8,0
Skåne län 9 249 11,2
Hallands län 1 923 10,0
Västra Götalands län 10 583 10,1
Värmlands län 1 419 8,6
Örebro län 1 678 9,3
Västmanlands län 1 550 9,6
Dalarnas län 1 500 9,0
Gävleborgs län 1 342 8,0
Västernorrlands län 1 258 8,8
Jämtlands län 818 10,7
Västerbottens län 1 313 8,0
Norrbottens län 1 365 9,1
Riket 66 750 10,8
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2018

År Örebro län Riket
1995 4,7 6,3
1996 5,7 6,5
1997 5,1 6,7
1998 4,6 6,1
1999 4,5 6,4
2000 4,7 6,9
2001 4,4 6,3
2002 4,9 6,6
2003 4,2 6,4
2004 5,1 7,3
2005 5,4 7,6
2006 5,8 7,6
2007 7,8 9,7
2008 8,0 9,7
2009 7,3 10,0
2010 8,8 11,6
2011 9,4 12,3
2012 9,4 11,5
2013 9,1 11,5
2014 9,7 11,9
2015 9,7 11,6
2016 9,9 11,4
2017 10,0 11,2
2018 9,3 10,8
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2018. Index år 1995=100

År Örebro län Riket
1995 100 100
1996 121 103
1997 109 106
1998 98 97
1999 96 102
2000 100 110
2001 94 100
2002 104 105
2003 89 102
2004 109 116
2005 115 120
2006 123 120
2007 166 154
2008 170 154
2009 155 159
2010 187 184
2011 200 195
2012 200 183
2013 194 183
2014 206 189
2015 206 184
2016 211 181
2017 212 178
2018 198 171

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta