Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Örebro län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

19 188

15

30 062

23

49 250

38

131 114

Jordbruk, skogsbruk och fiske

219

12

149

8

368

20

1 799

Tillverkning och utvinning

2 289

12

2 410

13

4 699

25

19 105

Energiförsörjning; miljöverksamhet

231

20

138

12

369

32

1 130

Byggverksamhet

737

7

393

4

1 130

11

9 922

Handel

1 952

13

1 135

8

3 087

21

15 069

Transport och magasinering

693

11

330

5

1 023

16

6 369

Hotell- och restaurangverksamhet

470

13

203

5

673

18

3 713

Information och kommunikation

818

27

927

31

1 745

58

3 018

Finans- och försäkringsverksamhet

293

25

383

33

676

58

1 159

Fastighetsverksamhet

348

17

329

16

677

33

2 078

Företagstjänster

1 902

16

2 623

22

4 525

38

11 874

Offentlig förvaltning och försvar

2 147

21

4 409

44

6 556

65

9 988

Utbildning och forskning

2 473

16

7 435

50

9 908

66

15 018

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 681

15

8 089

33

11 770

48

24 787

Personliga och kulturella tjänster

825

16

996

19

1 821

35

5 161

Okänd verksamhet

110

12

113

12

223

24

924

Icke förvärvsarbetande, Totalt

6 161

17

3 286

9

9 447

26

35 638

   i reguljär utbildning

6 161

17

3 286

9

9 447

26

35 638

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

25 349

15

33 348

20

58 697

35

166 752

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta