Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2018

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Askersund

135

81

2

 

218

2 031

10,7

Degerfors

99

13

 

1

113

1 348

8,4

Hallsberg

176

28

6

 

210

3 486

6,0

Hällefors

79

132

1

 

212

1 317

16,1

Karlskoga

463

161

3

5

632

7 101

8,9

Kumla

199

48

3

1

251

3 684

6,8

Laxå

71

36

 

 

107

1 026

10,4

Lekeberg

61

21

 

 

82

1 185

6,9

Lindesberg

238

87

5

3

333

5 103

6,5

Ljusnarsberg

42

11

 

 

53

831

6,4

Nora

123

37

 

 

160

1 795

8,9

Örebro

2 817

1 217

31

35

4 100

38 891

10,5

Örebro län

4 503

1 872

51

45

6 471

67 798

9,5

Riket

182 800

79 701

5 077

3 433

271 011

2 377 373

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Askersund

71

48

2

 

121

2 561

4,7

Degerfors

43

22

 

3

68

1 585

4,3

Hallsberg

90

39

 

 

129

4 516

2,9

Hällefors

41

68

1

 

110

1 521

7,2

Karlskoga

223

161

4

12

400

7 955

5,0

Kumla

101

88

1

7

197

3 861

5,1

Laxå

38

32

 

 

70

1 386

5,1

Lekeberg

42

19

 

 

61

1 195

5,1

Lindesberg

157

85

1

10

253

5 550

4,6

Ljusnarsberg

26

10

 

 

36

926

3,9

Nora

59

42

 

2

103

1 724

6,0

Örebro

1 850

1 259

27

44

3 180

41 427

7,7

Örebro län

2 741

1 873

36

78

4 728

74 207

6,4

Riket

111 690

83 004

3 220

4 951

202 865

2 594 546

7,8

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Askersund

206

129

4

0

339

4 592

7,4

Degerfors

142

35

0