Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2017

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Askersund

139

74

3

 

216

2 070

10,4

Degerfors

108

15

 

1

124

1 330

9,3

Hallsberg

156

43

9

 

208

3 299

6,3

Hällefors

77

155

1

 

233

1 320

17,7

Karlskoga

466

166

6

5

643

7 224

8,9

Kumla

191

78

5

1

275

3 774

7,3

Laxå

71

39

 

 

110

1 021

10,8

Lekeberg

64

10

 

 

74

1 112

6,7

Lindesberg

263

116

4

3

386

5 132

7,5

Ljusnarsberg

39

15

 

 

54

837

6,5

Nora

147

33

 

2

182

1 766

10,3

Örebro

2 806

1 239

34

26

4 105

37 049

11,1

Örebro län

4 527

1 983

62

38

6 610

65 934

10,0

Riket

180 281

82 111

4 881

3 021

270 294

2 322 897

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Askersund

73

44

2

 

119

2 467

4,8

Degerfors

50

24

1

2

77

1 592

4,8

Hallsberg

86

40

1

 

127

4 350

2,9

Hällefors

36

71

2

 

109

1 472

7,4

Karlskoga

209

143

4

20

376

7 865

4,8

Kumla

103

90

4

6

203

4 148

4,9

Laxå

36

33

1

 

70

1 366

5,1

Lekeberg

32

12

 

1

45

1 126

4,0

Lindesberg

133

91

1

10

235

5 539

4,2

Ljusnarsberg

30

10

 

1

41

913

4,5

Nora

50

28

 

2

80

1 649

4,9

Örebro

1 600

1 224

24

46

2 894

38 767

7,5

Örebro län

2 438

1 810

40

88

4 376

71 254

6,1

Riket

99 613

79 341

3 168

4 767

186 889

2 505 428

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Askersund

212

118

5

0

335

4 537

7,4

Degerfors

158

39

1

3

201

2 922

6,9

Hallsberg

242

83

10

0

335

7 649

4,4

Hällefors

113

226

3

0

342

2 792

12,2

Karlskoga

675

309

10

25

1 019

15 089

6,8

Kumla

294

168

9

7

478

7 922

6,0

Laxå

107

72

1

0

180

2 387

7,5

Lekeberg

96

22

0

1

119

2 238

5,3

Lindesberg

396

207

5

13

621

10 671

5,8

Ljusnarsberg

69

25

0

1

95

1 750

5,4

Nora

197

61

0

4

262

3 415

7,7

Örebro

4 406

2 463

58

72

6 999

75 816

9,2

Örebro län

6 965

3 793

102

126

10 986

137 188

8,0

Riket

279 894

161 452

8 049

7 788

457 183

4 828 325

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Askersund

215

218

214

206

210

217

211

226

216

Degerfors

164

121

115

123

133

134

128

126

124

Hallsberg

216

191

197

188

185

217

206

206

208

Hällefors

206

230

222

204

237

205

218

218

233

Karlskoga

691

658

684

652

651

695

630

648

643

Kumla

252

288

265

280

276

267

275

263

275

Laxå

97

97

88

92

92

93

103

102

110

Lekeberg

67

68

83

88

80

87

71

84

74

Lindesberg

367

350

344

358

353

363

329

346

386

Ljusnarsberg

85

67

59

66

59

62

71

65

54

Nora

193

168

186

194

184

181

170

177

182

Örebro

3 776

3 719

3 937

3 977

4 005

4 036

4 076

4 089

4 105

Örebro län

6 329

6 175

6 394

6 428

6 465

6 557

6 488

6 550

6 610

Riket

242 902

240 505

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Askersund

111

120

114

105

101

110

112

115

119

Degerfors

62

53

60

63

66

69

74

77

77

Hallsberg

103

93

87

100

105

102

103

110

127

Hällefors

84

102

97

101

108

111

105

91

109

Karlskoga

343

343

373

377

360

393

377

403

376

Kumla

138

174

191

185

158

176

181

180

203

Laxå

66

71

73

76

51

54

58

64

70

Lekeberg

29

45

40

47

42

41

38

54

45

Lindesberg

188

215

205

211

208

198

217

210

235

Ljusnarsberg

43

34

42

37

37

44

43

41

41

Nora

83

87

89

92

96

99

92

85

80

Örebro

2 492

2 467

2 649

2 740

2 547

2 648

2 693

2 821

2 894

Örebro län

3 742

3 804

4 020

4 134

3 879

4 045

4 093

4 251

4 376

Riket

158 912

161 349

169 576

172 848

168 130

174 082

178 006

181 941

186 889

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

Askersund

326

338

328

311

311

327

323

341

335

Degerfors

226

174

175

186

199

203

202

203

201

Hallsberg

319

284

284

288

290

319

309

316

335

Hällefors

290

332

319

305

345

316

323

309

342

Karlskoga

1 034

1 001

1 057

1 029

1 011

1 088

1 007

1 051

1 019

Kumla

390

462

456

465

434

443

456

443

478

Laxå

163

168

161

168

143

147

161

166

180

Lekeberg

96

113

123

135

122

128

109

138

119

Lindesberg

555

565

549

569

561

561

546

556

621

Ljusnarsberg

128

101

101

103

96

106

114

106

95

Nora

276

255

275

286

280

280

262

262

262

Örebro

6 268

6 186

6 586

6 717

6 552

6 684

6 769

6 910

6 999

Örebro län

10 071

9 979

10 414

10 562

10 344

10 602

10 581

10 801

10 986

Riket

401 814

401 854

421 248

423 713

424 224

435 006

439 990

447 521

457 183

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Askersund

11,6

12,1

11,8

11,5

11,4

11,4

10,8

11,5

10,4

Degerfors

11,2

8,9

8,4

9,0

9,8

10,3

9,7

9,7

9,3

Hallsberg

6,8

6,5

6,6

6,2

6,0

6,8

6,4

6,2

6,3

Hällefors

15,5

18,2

17,5

16,2

18,8

16,7

17,3

17,4

17,7

Karlskoga

9,4

9,3

9,7

9,3

9,0

9,7

8,9

9,1

8,9

Kumla

7,5

8,8

7,8

8,1

7,7

7,4

7,6

7,2

7,3

Laxå

8,9

9,6

8,3

8,5

9,0

9,8

11,2

10,8

10,8

Lekeberg

7,3

7,6

8,9

8,9

7,8

8,2

6,7

7,6

6,7

Lindesberg

7,5

7,5

7,3

7,3

7,2

7,3

6,6

6,8

7,5

Ljusnarsberg

10,2

8,6

7,6

8,3

7,4

8,0

8,8

7,9

6,5

Nora

11,2

10,3

10,8

11,4

10,9

10,6

10,0

10,2

10,3

Örebro

11,2

11,3

11,6

11,6

11,5

11,4

11,5

11,2

11,1

Örebro län

10,3

10,3

10,5

10,4

10,3

10,4

10,2

10,1

10,0

Riket

11,5

11,7

11,9

11,7

11,8

11,8

11,7

11,7

11,6

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Askersund

5,3

5,8

5,4

4,7

4,5

4,8

4,8

4,8

4,8

Degerfors

3,4

3,2

3,6

3,7

4,0

4,3

4,4

4,7

4,8

Hallsberg

2,3

2,3

2,2

2,4

2,6

2,4

2,4

2,5

2,9

Hällefors

5,3

6,8

6,5

6,5

7,2

7,3

7,0

6,2

7,4

Karlskoga

4,2

4,6

5,0

5,0

4,7

5,1

4,9

5,2

4,8

Kumla

3,7

4,8

5,0

4,8

4,1

4,5

4,6

4,5

4,9

Laxå

3,9

4,6

4,6

4,9

3,5

4,0

4,4

4,9

5,1

Lekeberg

3,0

4,9

4,1

4,4

3,9

3,7

3,6

5,0

4,0

Lindesberg

3,6

4,4

4,1

3,9

3,9

3,6

4,1

3,9

4,2

Ljusnarsberg

4,7

4,1

5,0

4,1

4,2

4,8

4,8

4,5

4,5

Nora

4,8

5,2

5,3

5,2

5,5

5,8

5,5

5,2

4,9

Örebro

7,1

7,4

7,6

7,6

7,0

7,2

7,3

7,5

7,5

Örebro län

5,6

6,0

6,1