Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2019-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2018 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Örebro län

Sverige

998

77,0

Övriga Norden

106

8,2

Övriga Europa

131

10,1

Utanför Europa

61

4,7

Totalt

1 295

100

       

Riket

Sverige

47 852

73,4

Övriga Norden

5 421

8,3

Övriga Europa

7 527

11,5

Utanför Europa

4 379

6,7

Totalt

65 179

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

       

Övernattningar 2008-2018 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Örebro län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

901

87

104

13

1 104

2009

893

91

91

11

1 086

2010

912

97

99

15

1 123

2011

901

97

102

19

1 119

2012

859

66

91

14

1 029

2013

919

101

101

21

1 141

2014

893

84

99

19

1 095

2015

975

96

108

35

1 215

2016

1 020

86

121

43

1 269

2017

1 029

88

130

59

1 307

2018

998

106

131

61

1 295

Örebro län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

81,6

7,9

9,4

1,2

100

2009

82,2

8,4

8,4

1,0

100

2010

81,2

8,7

8,8

1,3

100

2011

80,5

8,7

9,1

1,7

100

2012

83,5

6,4

8,8

1,3

100

2013

80,5

8,9

8,8

1,8

100

2014

81,5

7,7

9,0

1,8

100

2015

80,3

7,9

8,9

2,9

100

2016

80,4

6,7

9,5

3,3

100

2017

78,8

6,7

10,0

4,5

100

2018

77,0

8,2

10,1

4,7

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

101

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

102

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2018 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Örebro län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

99

105

88

83

98

2010

101

112

96

112

102

2011

100

112

98

149

101

2012

95

75

88

106

93

2013

102

116

97

160

103

2014

99

97

95

150

99

2015

108

111

104

274

110

2016

113

98

117

329

115

2017

114

101

126

458

118

2018

111

121

126

475

117

Riket

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

101

112

98

96

102

2010

104

117

99

111

105

2011

104

112

99

131

105

2012

105

112

96

137

105

2013

107

109

98

144

107

2014

112

109

105

174

113

2015

118

118

114

209

120

2016

121

114

118

232

123

2017

123

113

120

265

126

2018

125

121

125

300

130

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta