Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2016. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Örebro län 908 842 471 804
Riket 934 887 548 896

BRP per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

530

491

302

488

2002

564

519

321

515

2003

619

540

351

552

2004

706

562

379

598

2005

705

582

377

606

2006

802

605

410

657

2007

822

592

415

662

2008

757

636

401

657

2009

722

655

406

656

2010

850

666

409

701

2011

879

688

427

730

2012

897

707

444

748

2013

879

724

445

744

2014

882

751

451

754

2015

866

781

445

755

2016

908

842

471

804

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

837

700

422

730

2008

816

715

448

743

2009

771

716

462

739

2010

889

733

474

783

2011

877

756

488

797

2012

844

768

502

797

2013

843

786

511

808

2014

867

815

523

832

2015

897

875

534

874

2016

934

887

548

896

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2016. Index år 2001=100

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

106

106

106

106

2003

117

110

116

113

2004

133

114

125

123

2005

133

118

125

124

2006

151

123

136

135

2007

155

121

137

136

2008

143

129

133

135

2009

136

133

135

135

2010

160

135

136

144

2011

166

140

141

150

2012

169

144

147

153

2013

166

147

147

153

2014

167

153

149

155

2015

164

159

147

155

2016

171

171

156

165

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

134

129

133

131

2009

127

129

137

131

2010

146

132

140

139

2011

144

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

151

143

2014

143

146

155

147

2015

148

157

158

155

2016

154

160

162

158

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta