Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2019, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Askersund 203,4 94
Degerfors 189,0 88
Hallsberg 191,8 89
Hällefors 176,6 82
Karlskoga 201,8 94
Kumla 198,6 92
Laxå 189,6 88
Lekeberg 193,5 90
Lindesberg 195,7 91
Ljusnarsberg 172,5 80
Nora 196,2 91
Örebro 201,5 94
Örebro län 198,3 92
Riket 215,5 100
Skattekraft 2008-2019. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 145,8 154,1 160,4 163,6 165,4 170,4 167,8 179,1 183,0 190,0 195,2 203,4
Degerfors 148,3 156,1 161,8 161,5 161,3 163,7 176,5 170,5 173,2 178,5 184,1 189,0
Hallsberg 144,8 150,7 157,9 158,2 159,5 162,7 168,6 171,3 175,3 181,5 187,9 191,8
Hällefors 141,0 146,2 153,6 149,3 150,7 152,5 168,0 159,8 163,9 165,7 170,7 176,6
Karlskoga 159,8 167,3 173,2 173,8 174,2 175,2 158,2 182,3 183,2 189,2 193,7 201,8
Kumla 143,3 149,6 154,6 158,5 159,6 163,9 180,5 173,1 176,9 183,5 192,1 198,6
Laxå 147,1 154,9 160,9 161,9 165,3 168,6 168,7 174,6 171,0 177,6 183,1 189,6
Lekeberg 141,1 150,1 157,0 158,3 161,3 163,6 176,3 176,1 176,2 180,3 188,1 193,5
Lindesberg 146,9 154,4 160,0 160,3 161,2 164,8 168,0 173,0 175,4 179,8 185,7 195,7
Ljusnarsberg 133,7 139,3 147,2 148,1 150,6 150,8 171,5 156,6 158,3 162,9 165,4 172,5
Nora 148,2 156,3 165,3 166,0 164,3 168,3 156,5 176,7 180,7 184,8 190,0 196,2
Örebro 149,4 155,5 162,7 163,9 165,6 169,3 174,7 178,6 182,6 190,0 196,8 201,5
Örebro län 148,6 155,3 162,0 163,1 164,4 167,7 174,2 176,5 179,6 186,1 192,4 198,3
Riket 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 173,0 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5
Utveckling av skattekraften 2008-2019. Index riket=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 92 93 93 94 94 95 97 94 94 94 93 94
Degerfors 94 94 94 93 92 91 102 90 89 88 88 88
Hallsberg 92 91 91 91 91 90 97 90 90 90 90 89
Hällefors 89 88 89 86 86 85 97 84 84 82 82 82
Karlskoga 101 101 100 100 99 97 91 96 94 94 93 94
Kumla 91 90 89 91 91 91 104 91 91 91 92 92
Laxå 93 94 93 93 94 94 98 92 88 88 88 88
Lekeberg 89 91 91 91 92 91 102 93 91 89 90 90
Lindesberg 93 93 92 92 92 92 97 91 90 89 89 91
Ljusnarsberg 85 84 85 85 86 84 99 82 81 81 79 80
Nora 94 95 96 96 93 93 90 93 93 92 91 91
Örebro 95 94 94 94 94 94 101 94 94 94 94 94
Örebro län 94 94 94 94 93 93 101 93 92 92 92 92
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta