Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2018-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2018

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Askersund

6 276

372

5,9

83

1,3

114

1,8

163

2,6

Degerfors

5 476

341

6,2

112

2,0

119

2,2

264

4,8

Hallsberg

9 278

543

5,9

205

2,2

266

2,9

423

4,6

Hällefors

3 845

237

6,2

163

4,2

106

2,8

211

5,5

Karlskoga

17 682

1 099

6,2

518

2,9

465

2,6

796

4,5

Kumla

12 787

839

6,6

337

2,6

308

2,4

347

2,7

Laxå

3 130

217

6,9

64

2,0

84

2,7

115

3,7

Lekeberg

4 577

235

5,1

98

2,1

42

0,9

132

2,9

Lindesberg

13 533

835

6,2

291

2,2

262

1,9

575

4,2

Ljusnarsberg

2 706

159

5,9

32

1,2

138

5,1

115

4,2

Nora

5 919

372

6,3

169

2,9

180

3,0

269

4,5

Örebro

96 470

5 078

5,3

8 691

9,0

2 192

2,3

3 732

3,9

Örebro län

181 679

10 327

5,7

10 763

5,9

4 276

2,4

7 142

3,9

Riket

6 260 368

337 350

5,4

345 737

5,5

160 267

2,6

245 952

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta