Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2017-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2017

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Askersund

6 269

385

6,1

84

1,3

100

1,6

188

3,0

Degerfors

5 545

358

6,5

119

2,1

98

1,8

247

4,5

Hallsberg

9 352

532

5,7

203

2,2

242

2,6

434

4,6

Hällefors

3 923

243

6,2

177

4,5

80

2,0

226

5,8

Karlskoga

17 763

1 102

6,2

495

2,8

350

2,0

852

4,8

Kumla

12 810

841

6,6

326

2,5

298

2,3

401

3,1

Laxå

3 176

230

7,2

58

1,8

68

2,1

134

4,2

Lekeberg

4 486

215

4,8

99

2,2

44

1,0

112

2,5

Lindesberg

13 655

854

6,3

290

2,1

302

2,2

604

4,4

Ljusnarsberg

2 792

168

6,0

27

1,0

141

5,1

133

4,8

Nora

6 004

354

5,9

163

2,7

206

3,4

270

4,5

Örebro

94 519

5 011

5,3

8 471

9,0

2 062

2,2

3 394

3,6

Örebro län

180 294

10 293

5,7

10 512

5,8

3 991

2,2

6 995

3,9

Riket

6 208 845

327 059

5,3

342 245

5,5

152 080

2,4

245 548

4,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta