Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Askersund

97

89,7

88,7

83,5

82,5

10,3

Degerfors

100

85,0

82,0

79,0

78,0

15,0

Hallsberg

168

81,5

79,8

78,6

69,6

18,5

Hällefors

71

76,1

76,1

76,1

73,2

23,9

Karlskoga

349

74,5

73,4

71,6

70,8

25,5

Kumla

251

81,7

78,9

76,9

74,9

18,3

Laxå

71

57,7

57,7

57,7

57,7

42,3

Lekeberg

94

83,0

81,9

79,8

81,9

17,0

Lindesberg

248

72,6

72,2

71,0

69,0

27,4

Ljusnarsberg

44

77,3

65,9

63,6

61,4

22,7

Nora

116

85,3

82,8

82,8

81,0

14,7

Örebro

1 657

80,1

78,8

78,0

76,2

19,9

Örebro län

3 266

79,2

77,7

76,5

74,6

20,8

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

 

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Askersund

97

89,7

88,7

83,5

82,5

10,3

Degerfors

100

85,0

82,0

79,0

78,0

15,0

Hallsberg

168

81,5

79,8

78,6

69,6

18,5

Hällefors

71

76,1

76,1

76,1

73,2

23,9

Karlskoga

349

74,5

73,4

71,6

70,8

25,5

Kumla

251

81,7

78,9

76,9

74,9

18,3

Laxå

71

57,7

57,7

57,7

57,7

42,3

Lekeberg

94

83,0

81,9

79,8

81,9

17,0

Lindesberg

248

72,6

72,2

71,0

69,0

27,4

Ljusnarsberg

44

77,3

65,9

63,6

61,4

22,7

Nora

116

85,3

82,8

82,8

81,0

14,7

Örebro

1 657

80,1

78,8

78,0

76,2

19,9

Örebro län

3 266

79,2

77,7

76,5

74,6

20,8

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket  *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018
Askersund 79,8 85,3 78,0 85,6 86,9 89,7
Degerfors 81,4 78,5 77,0 84,3 86,2 85,0
Hallsberg 73,4 83,3 87,5 83,6 79,3 81,5
Hällefors 83,3 78,9 74,6 80,0 72,3 76,1
Karlskoga 83,3 81,3 77,8 76,4 72,6 74,5
Kumla 82,2 84,6 81,9 80,3 76,4 81,7
Laxå 84,1 84,0 69,7 85,7 64,2 57,7
Lekeberg 85,5 92,0 100,0 85,7 92,2 83,0
Lindesberg 77,9 75,9 75,1 74,8 70,7 72,6
Ljusnarsberg 80,0 76,5 79,5 85,4 72,0 77,3
Nora 93,3 87,9 85,1 91,2 86,0 85,3
Örebro 85,1 84,7 83,0 86,4 84,1 80,1
Örebro län 83,4 83,4 81,3 83,7 80,5 79,2
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018
Askersund 100 107 98 107 109 112
Degerfors 100 96 95 104 106 104
Hallsberg 100 113 119 114 108 111
Hällefors 100 95 90 96 87 91
Karlskoga 100 98 93 92 87 89
Kumla 100 103 100 98 93 99
Laxå 100 100 83 102 76 69
Lekeberg 100 108 117 100 108 97
Lindesberg 100 97 96 96 91 93
Ljusnarsberg 100 96 99 107 90 97
Nora 100 94 91 98 92 91
Örebro 100 100 98 102 99 94
Örebro län 100 100 97 100 97 95
Riket 100 99 98 100 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta