Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2019-12-11
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Askersund

0

0

.

.

.

.

.

Degerfors

56

49

.

.

87,5

.

.

Hallsberg

346

314

.

.

90,8

.

.

Hällefors

19

18

.

.

94,7

.

.

Karlskoga

190

180

106

.

94,7

58,9

.

Kumla

17

13

.

.

76,5

.

.

Laxå

0

0

.

.

.

.

.

Lekeberg

0

0

.

.

.

.

.

Lindesberg

197

183

.

.

92,9

.

.

Ljusnarsberg

0

0

.

.

.

.

.

Nora

0

0

.

.

.

.

.

Örebro

1 908

1 759

1 208

551

92,2

68,7

31,3

Örebro län

2 733

2 516

1 629

887

92,1

64,7

35,3

Riket

84 360

76 847

53 169

23 678

91,1

69,2

30,8

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Askersund . . . . . .
Degerfors 90,3 72,7 85,7 82,1 . .
Hallsberg 51,6 50,7 50,7 52,8 . .
Hällefors 52,0 60,6 50,0 46,7 . .
Karlskoga 59,4 58,2 56,9 66,8 55,8 58,9
Kumla 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Laxå . . . . . .
Lekeberg . . . . . .
Lindesberg 51,1 51,8 43,5 60,1 . .
Ljusnarsberg . . . . . .
Nora . . . . . .
Örebro 67,4 67,2 68,3 65,1 70,7 68,7
Örebro län 63,1 63,3 63,4 63,4 65,0 64,7
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Askersund 100 . . . . .
Degerfors 100 81 95 91 . .
Hallsberg 100 98 98 102 . .
Hällefors 100 117 96 90 . .
Karlskoga 100 98 96 112 94 99
Kumla 100 . . . . .
Laxå 100 . . . . .
Lekeberg 100 . . . . .
Lindesberg 100 101 85 118 . .
Ljusnarsberg 100 . . . . .
Nora 100 . . . . .
Örebro 100 100 101 97 105 102
Örebro län 100 100 100 101 103 103
Riket 100 102 103 104 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta