Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-10-15
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2017/2018

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor  

Män        

Totalt    

Kvinnor  

Män    

Totalt

Askersund

18

10

28

6,2

3,2

4,6

Degerfors

29

18

47

11,5

6,4

8,8

Hallsberg

41

38

79

9,6

8

8,8

Hällefors

13

10

23

7,4

4,9

6,1

Karlskoga

128

70

198

15,4

8

11,6

Kumla

71

47

118

11,7

7,6

9,6

Laxå

10

8

18

7

4,9

5,9

Lekeberg

11

6

17

5,3

2,7

3,9

Lindesberg

67

36

103

10,6

5,3

7,9

Ljusnarsberg

6

5

11

4,8

3,5

4,1

Nora

35

24

59

12,4

8,2

10,3

Örebro

598

399

997

13,1

8,7

10,9

Örebro län

1 027

671

1 698

12,1

7,6

9,8

Riket

37 068

24 905

61 973

12,6

8,1

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

 

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2008/09-2017/18

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Askersund

40

44

42

35

22

21

27

20

21

18

Degerfors

33

32

32

35

20

29

25

26

18

29

Hallsberg

57

78

56

49

54

56

44

47

32

41

Hällefors

18

25

32

21

25

27

18

21

12

13

Karlskoga

143

120

112

116

84

92

103

95

79

128

Kumla

80

95

90

66

61

74

87

44

53

71

Laxå

20

28

19

19

21

18

17

7

15

10

Lekeberg

26

21

27

22

21

28

16

19

16

11

Lindesberg

91

113

91

76

56

66

59

78

46

67

Ljusnarsberg

18

15

18

7

9

4

10

10

6

6

Nora

39

43

51

28