Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Askersund 27,3 34,1 30,7
Degerfors 45,5 23,3 34,5
Hallsberg 40,0 27,9 34,4
Hällefors 60,0 25,0 41,9
Karlskoga 53,1 39,7 45,8
Kumla 46,8 26,5 36,5
Laxå 38,1 37,5 37,8
Lekeberg 22,2 28,9 26,8
Lindesberg 34,0 21,1 27,7
Ljusnarsberg 22,2 18,2 20,7
Nora 37,3 27,9 33,0
Örebro 49,7 41,1 45,4
Örebro län 45,9 35,4 40,6
Riket 50,7 38,9 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Askersund 31,1 27,3 34,5 38,4 35,5 39,4 27,6 29,8 16,3 36,7 30,7
Degerfors 31,3 25,9 41,3 33,3 36,5 26,8 31,9 29,1 30,6 22,8 34,5
Hallsberg 35,7 33,3 34,7 38,3 36,6 42,1 32,3 37,0 42,0 36,7 34,4
Hällefors 40,6 35,9 36,1 27,7 33,3 39,3 29,5 28,2 35,7 30,3 41,9
Karlskoga 42,9 42,1 40,1 42,4 39,9 32,9 34,4 32,6 32,2 37,7 45,8
Kumla 28,9 33,7 39,4 39,4 42,1 43,8 29,8 36,5 45,1 35,5 36,5
Laxå 24,1 23,4 35,5 35,7 34,7 27,5 37,3 37,5 25,5 34,0 37,8
Lekeberg 35,2 29,3 24,7 29,6 29,2 28,6 31,3 30,5 31,3 44,2 26,8
Lindesberg 30,4 35,5 34,9 33,9 33,5 36,6 11,5 23,9 31,3 31,3 27,7
Ljusnarsberg 46,7 23,3 17,8 23,2 32,2 27,7 26,9 25,9 6,3 22,9 20,7
Nora 29,5 41,3 38,7 45,1 44,6 40,7 41,9 30,8 34,3 36,4 33,0
Örebro 40,5 46,6 44,1 46,5 45,3 43,7 35,6 41,2 41,1 47,1 45,4
Örebro län 37,2 40,1 39,9 41,6 40,8 39,8 42,5 36,1 37,2 40,4 40,6
Riket 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 43,0 42,2 42,5 45,1 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/2005=100

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Askersund 100 88 111 123 114 127 89 96 52 118 99
Degerfors 100 83 132 106 117 86 102 93 98 73 110
Hallsberg 100 93 97 107 103 118 91 104 118 103 96
Hällefors 100 88 89 68 82 97 73 69 88 75 103
Karlskoga 100 98 93 99 93 77 80 76 75 88 107
Kumla 100 117 136 136 146 152 103 126 156 123 126
Laxå 100 97 147 148 144 114 155 156 106 141 157
Lekeberg 100 83 70 84 83 81 89 87 89 126 76
Lindesberg 100 117 115 111 110 120 38 79 103 103 91
Ljusnarsberg 100 50 38 50 69 59 58 56 13 49 44
Nora 100 140 131 153 151 138 142 104 116 123 112
Örebro 100 115 109 115 112 108 88 102 102 116 112
Örebro län 100 108 107 112 110 107 114 97 100 109 109
Riket 100 100 104 107 110 105 105 103 104 110 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta