Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2019

                 

Högsta utbildningsnivå

Örebro län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

6 591

10,9

3 911

24,7

215 364

10,7

122 693

18,3

Gymn högst 2 år

16 133

26,8

3 528

22,3

458 958

22,8

131 624

19,6

Gymn mer än 2 år

18 553

30,8

2 357

14,9

566 545

28,1

93 752

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

8 725

14,5

2 107

13,3

312 769

15,5

96 526

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

9 515

15,8

2 708

17,1

423 937

21,1

144 973

21,6

Forskarutbildning

363

0,6

219

1,4

24 140

1,2

15 674

2,3

Uppgift saknas

334

0,6

1 016

6,4

11 576

0,6

65 043

9,7

Befolkning 25-64 år

60 214

100

15 846

100

2 013 289

100

670 285

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Örebro län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

4 163

7,2

3 886

24,4

120 905

6,3

121 328

18,3

Gymn högst 2 år

11 380

19,8

2 865

18,0

333 673

17,3

111 883

16,9

Gymn mer än 2 år

14 739

25,6

2 454

15,4

467 470

24,3

91 145

13,8

Eftergymn mindre än 3 år

9 050

15,7

2 085

13,1

316 626

16,4

94 230

14,2

Eftergymn 3 år eller mer

17 585

30,6

3 589

22,6

659 598

34,3

188 022

28,4

Forskarutbildning

323

0,6

181

1,1

18 760

1,0

12 002

1,8

Uppgift saknas

248

0,4

841

5,3

7 922

0,4

43 655

6,6

Befolkning 25-64 år

57 488

100

15 901

100

1 924 954

100

662 265

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta