Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2018-05-29
Förklaring

Undersökningen baseras på ett urval av ca 7 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.

PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus fördelat efter energikälla/energibärare 2017, GWh

               

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

46

455

2 824

..

684

4 033

Uppsala län

202

448

..

462

1 117

Södermanlands län

..

87

520

208

818

Östergötlands län

306

534

..

477

1 326

Jönköpings län

..

209

548

..

790

1 552

Kronobergs län

172

214

339

725

Kalmar län

44

210

310

..

669

1 237

Gotlands län

..

115

..

90

262

Blekinge län

111

391

272

774

Skåne län

132

916

1 864

220

38

701

3 871

Hallands län

103

789

..

..

498

1 428

Västra Götalands län

116

577

2 438

..

..

1 650

4 821

Värmlands län

11

208

483

..

527

1 244

Örebro län

..

121

521

..

477

1 152

Västmanlands län

527

310

294

1 131

Dalarnas län

..

152

495

542

1 192

Gävleborgs län

..

300

545

397

1 252

Västernorrlands län

..

157

452

..

356

1 000

Jämtlands län

110

329

290

729

Västerbottens län

..

195

482

348

1 027

Norrbottens län

27

313

518

..

336

1 196

Riket

428

5 483

15 130

250

186

10 408

31 885

               

Region

Andelar (procent)

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

1,1

11,3

70,0

..

17,0

100

Uppsala län

18,1

40,1

..

41,4

100

Södermanlands län

..

10,6

63,6

25,4

100

Östergötlands län

23,1

40,3

..

36,0

100

Jönköpings län

..

13,5

35,3

..

50,9

100

Kronobergs län

23,7

29,5

46,8

100

Kalmar län

3,6

17,0

25,1

..

54,1

100

Gotlands län

..

43,9

..

34,4

100

Blekinge län

14,3

50,5

35,1

100

Skåne län

3,4

23,7

48,2

5,7

1,0

18,1

100

Hallands län

7,2

55,3

..

..

34,9

100

Västra Götalands län

2,4

12,0

50,6

..

..

34,2

100

Värmlands län

0,9

16,7

38,8

..

42,4

100

Örebro län

..

10,5

45,2

..

41,4

100

Västmanlands län

46,6

27,4

26,0

100

Dalarnas län

..

12,8

41,5

45,5

100

Gävleborgs län

..

24,0

43,5

31,7

100

Västernorrlands län

..

15,7

45,2

..

35,6

100

Jämtlands län

15,1

45,1

39,8

100

Västerbottens län

..

19,0

46,9

33,9

100

Norrbottens län

2,3

26,2

43,3

..

28,1

100

Riket

1,3

17,2

47,5

0,8

0,6

32,6

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta