Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Skåne län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

288

320

300

317

Tumörer

256

233

245

230

Andningsorganens sjukdomar

60

73

63

71

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

39

70

46

85

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

45

52

44

63

Yttre orsaker till sjukdom och död

54

34

62

37

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

28

40

24

32

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

29

29

29

28

Matsmältningsorganens sjukdomar

27

26

29

27

Vissa infektions och parasitsjukdomar

22

22

20

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

14

15

14

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

3

6

3

6

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

3

3

4

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

2

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

2

3

2

3

Vissa perinatala tillstånd

2

2

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

878

932

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta