Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Nitrogen…

Sales of fertilizers, Nitrogen (N)

Last update 2019-04-25
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2017/2018. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Region Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 65
Uppsala County 91
Södermanland County 78
Östergötland County 96
Jönköping County 40
Kronoberg County 46
Kalmar County 101
Gotland County 70
Blekinge County 87
Skåne County 120
Halland County 90
Västra Götaland County 76
Värmland County 23
Örebro County 82
Västmanland County 53
Dalarna County 40
Gävleborg County 22
Västernorrland County 22
Jämtland County 21
Västerbotten County 27
Norrbotten County 26
Sweden 77
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 1996/1997-2017/2018. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Year Skåne County Sweden
1996/1997 120 81
1997/1998 117 81
1998/1999 102 73
1999/2000 113 80
2000/2001 124 84
2001/2002 120 79
2002/2003 116 77
2003/2004 115 75
2004/2005 106 68
2005/2006 122 69
2006/2007 110 71
2007/2008 125 75
2008/2009 87 57
2009/2010 116 69
2010/2011 118 69
2011/2012 97 60
2012/2013 120 66
2013/2014 121 74
2014/2015 126 79
2015/2016 128 78
2016/2017 132 83
2017/2018 120 77
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 1996/1997-2017/2018. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 1996/1997=100

Year Skåne County Sweden
1996/1997 100 100
1997/1998 98 100
1998/1999 85 90
1999/2000 94 99
2000/2001 103 104
2001/2002 100 98
2002/2003 97 95
2003/2004 96 93
2004/2005 88 84
2005/2006 102 85
2006/2007 92 88
2007/2008 104 93
2008/2009 73 70
2009/2010 97 85
2010/2011 98 85
2011/2012 81 74
2012/2013 100 81
2013/2014 101 91
2014/2015 105 98
2015/2016 107 96
2016/2017 110 102
2017/2018 100 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta