Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Facts in brief // Bankruptcies

Bankruptcies

Last update 2020-03-16
PDF
Diagram nuläge

Company bankruptcies by month

                         

Region

2020

Jan

Feb

March

April

May

June

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Stockholm County

206

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala County

29

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södermanland County

12

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östergötland County

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping County

15

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronoberg County

12

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar County

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotland County

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge County

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåne County

99

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halland County

16

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götaland County

87

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmland County

12

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örebro County

16

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västmanland County

16

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarna County

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborg County

16

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västernorrland County

14

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtland County

7

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerbotten County

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbotten County

13

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

625

597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Statistics Sweden

                         

Region

2019

Jan

Feb

March

April

May

June

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Stockholm County

214

183

197

253

256

264

177

180

200

265

233

186

Uppsala County

26

18

21

22

15

26

9

15

27

24

19

23

Södermanland County

16

15

12

19

17

9

19

15

17

19

14

11

Östergötland County

19

19

21

25

19

14

14

13

22

27

24

11

Jönköping County

22

14

14

15

17

8

14

8

15

12

18

12

Kronoberg County

14

11

10

7

4

10

9

5

11

9

6

7

Kalmar County

11

9

13

18

11

18

9

9

12

21

11

10

Gotland County

3

8

5

2

3

2

2

1

4

3

7

2

Blekinge County

6

7

6

3

7

2

3

8

5

10

10

5

Skåne County

85

88

92

77

79

91

72

55

94

123

93

92

Halland County

11

19

11

15

12

16

12

8

11

25

19

6

Västra Götaland County

71

73

90

93

67

102

76

72

85

108

88

66

Värmland County

5

12

20

11

12

13

11

15

19

13

14

9

Örebro County

12

16

17

22

21

12

14

9

17

17

21

14

Västmanland County

14

12

11

16

20

11

11

5

20

20

8

14

Dalarna County

21

9

15

9

12

12

9

6

7

14

12

10

Gävleborg County

11

10

10

15

20

16

12

10

15

17

10

20

Västernorrland County

12

7

20

15

16

8

16

6

9

17

15

10

Jämtland County

6

7

6

9

8

8

5

2

3

10

6

7

Västerbotten County

12

8

8

8

11

8

10

5

11

13

16

8

Norrbotten County

6

8

15

13

6

14

10

14

5

14

12

6

Sweden

597

553

614

667

633

664

514

461

609

781

656

529

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta