Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Facts in brief // Passengers per airport

Passengers per airport

Last update 2020-01-20
Explanation
The Swedish Civil Aviation Administration compiles monthly and yearly reports on domestic and international air traffic, passengers, take-offs, landings, air cargo etc. covering every airport in Sweden.
PDF
Diagram nuläge

Passengers by airport in the county, by month

         

Year and month

Airport

Skåne County

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

201901

2 500

137 734

28 322

168 556

201902

2 635

136 445

28 569

167 649

201903

3 452

158 832

32 548

194 832

201904

3 287

163 038

30 728

197 053

201905

4 375

195 943

36 414

236 732

201906

3 655

184 995

33 344

221 994

201907

1 688

155 209

27 214

184 111

201908

2 896

182 144

32 473

217 513

201909

4 692

189 045

35 888

229 625

201910

4 345

178 143

37 128

219 616

201911

3 920

154 050

35 394

193 364

201912

2 999

139 998

28 314

171 311

2019 Total

40 444

1 975 576

386 336

2 402 356

         

Year and month

Airport

Skåne County

Kristianstad

Malmö

Ängelholm

201801

1 863

156 072

27 668

185 603

201802

2 329

152 278

30 258

184 865

201803

2 673

176 637

33 440

212 750

201804

2 616

187 310

34 541

224 467

201805

3 040

197 013

40 372

240 425

201806

1 690

188 012

34 517

224 219

201807

7

179 285

27 285

206 577

201808

913

197 200

34 535

232 648

201809

3 821

198 737

36 666

239 224

201810

3 733

192 793

38 613

235 139

201811

3 653

170 020

36 874

210 547

201812

2 525

152 559

28 381

183 465

2018 Total

28 863

2 147 916

403 150

2 579 929

Source: Swedish Transport Agency

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta