Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, busi…

Municipality gross costs, business activities

Last update 2019-08-27
Explanation

Business operations run in administrative form are presented here. The broadest operations are energy, water and waste disposal. Other examples are public transport, housing and port operations.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2018. Business activities.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 2 718
Bromölla 1 034
Burlöv 35
Båstad 3 699
Eslöv 149
Helsingborg 2 511
Hässleholm 254
Höganäs 3 972
Hörby 2 166
Höör 1 964
Klippan 1 836
Kristianstad 2 580
Kävlinge 1 673
Landskrona 2 546
Lomma 2 028
Lund 1 516
Malmö 495
Osby 2 802
Perstorp 2 299
Simrishamn 4 621
Sjöbo 3 315
Skurup 3 376
Staffanstorp 2 487
Svalöv 2 835
Svedala 1 729
Tomelilla 2 589
Trelleborg 4 851
Vellinge 2 981
Ystad 4 615
Åstorp 1 649
Ängelholm 2 175
Örkelljunga 1 994
Östra Göinge 2 787
Skåne County 2 372
Sweden 3 017
Municipality gross expences in 2008-2018, SEK per inhabitant. Business activities.

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 2 363 2 523 2 905 2 478 2 833 2 810 2 838 2 867 3 014 2 651 2 718
Bromölla 1 042 1 050 1 009 1 113 1 115 1 055 1 055 916 1 043 1 067 1 034
Burlöv 1 194 1 253 1 210 151 127 108 44 53 57 39 35
Båstad 3 370 3 920 3 580 4 915 2 616 3 019 3 153 2 907 3 169 3 087 3 699
Eslöv 1 888 1 924 1 944 2 103 154 99 88 92 90 117 149
Helsingborg 4 830 5 048 5 454 4 360 3 582 3 723 2 944 2 299 2 040 2 179 2 511
Hässleholm 224 344 627 829 847 319 321 391 225 244 254
Höganäs 3 174 3 477 3 387 3 570 3 590 3 613 3 875 3 739 3 911 3 979 3 972
Hörby 3 513 3 660 3 542 3 671 4 043 3 979 3 602 4 073 3 913 2 311 2 166
Höör 3 055 3 244 1 713 1 691 1 692 1 561 1 900 2 109 1 976 2 141 1 964
Klippan 1 500 1 246 1 156 1 283 1 295 1 248 1 526 1 597 1 576 1 551 1 836
Kristianstad 2 754 2 570 3 054 2 858 2 569 3 014 2 573 2 483 2 500 2 518 2 580
Kävlinge 2 152 2 128 2 160 2 269 2 194 2 327 2 338 2 027 2 352 2 046 1 673
Landskrona 6 987 8 056 9 075 2 365 2 181 2 694 2 590 2 457 2 372 2 521 2 546
Lomma 2 491 2 446 2 439 2 760 2 839 2 762 2 749 2 811 2 914 1 870 2 028
Lund 2 258 2 303 2 191 2 360 2 442 1 743 1 621 1 543 1 458 1 410 1 516
Malmö 437 242 327 472 428 491 521 457 473 572 495
Osby 1 943 1 784 2 063 2 280 1 949 1 943 2 398 2 511 2 931 2 913 2 802
Perstorp 1 757 1 680 1 677 1 730 1 953 1 920 2 012 1 877 1 885 2 323 2 299
Simrishamn 3 405 3 272 3 520 4 043 3 645 3 524 3 638 3 877 4 142 4 202 4 621
Sjöbo 5 801 5 922 2 274 2 631 2 612 2 641 2 917 2 777 3 618 3 192 3 315
Skurup 3 604 3 367 3 575 3 446 3 457 3 794 3 067 2 850 3 047 3 160 3 376
Staffanstorp 1 688 1 853 1 959 2 586 2 491 2 312 2 537 2 546 2 358 2 368 2 487
Svalöv 2 148 3 185 3 926 2 151 1 513 1 845 2 112 2 495 2 953 2 790 2 835
Svedala 1 744 1 651 1 571 1 768 1 805 1 945 2 405 2 248 2 269 1 753 1 729
Tomelilla 2 107 1 994 1 966 2 090 2 391 2 382 2 575 2 295 2 722 2 588 2 589
Trelleborg 4 156 3 763 4 542 4 213 4 586 3 930 4 228 4 477 4 627 4 747 4 851
Vellinge 2 738 2 355 2 401 2 427 2 770 2 635 2 827 2 785 2 836 2 937 2 981
Ystad 3 236 3 393 4 499 4 054 3 840 3 366 3 976 4 206 4 649 4 448 4 615
Åstorp 1 391 1 524 1 721 1 681 1 545 1 634 1 633 1 554 1 612 1 772 1 649
Ängelholm 1 791 1 963 1 906 2 708 2 050 2 219 1 647 1 613 1 926 1 910 2 175
Örkelljunga 1 519 1 904 1 462 1 973 1 184 1 548 2 118 1 925 1 843 2 258 1 994
Östra Göinge 2 451 2 531 2 776 2 709 2 469 2 620 2 374 2 484 2 336 3 271 2 787
Skåne County 2 567 2 654 2 655 2 477 2 267 2 267 2 309 2 283 2 389 2 331 2 372
Sweden 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 017
Municipality gross expences in 2008-2018. Business activities. Index year 2008=100

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 107 123 105 120 119 120 121 128 112 115
Bromölla 100 101 97 107 107 101 101 88 100 102 99
Burlöv 100 105 101 13 11 9 4 4 5 3 3
Båstad 100 116 106 146 78 90 94 86 94 92 110
Eslöv 100 102 103 111 8 5 5 5 5 6 8
Helsingborg 100 105 113 90 74 77 61 48 42 45 52
Hässleholm 100 154 280 370 378 142 143 175 100 109 113
Höganäs 100 110 107 112 113 114 122 118 123 125 125
Hörby 100 104 101 104 115 113 103 116 111 66 62
Höör 100 106 56 55 55 51 62 69 65 70 64
Klippan 100 83 77 86 86 83 102 106 105 103 122
Kristianstad 100 93 111 104 93 109 93 90 91 91 94
Kävlinge 100 99 100 105 102 108 109 94 109 95 78
Landskrona 100 115 130 34 31 39 37 35 34 36 36
Lomma 100 98 98 111 114 111 110 113 117 75 81
Lund 100 102 97 105 108 77 72 68 65 62 67
Malmö 100 55 75 108 98 112 119 105 108 131 113
Osby 100 92 106 117 100 100 123 129 151 150 144
Perstorp 100 96 95 98 111 109 115 107 107 132 131
Simrishamn 100 96 103 119 107 103 107 114 122 123 136
Sjöbo 100 102 39 45 45 46 50 48 62 55 57
Skurup 100 93 99 96 96 105 85 79 85 88 94
Staffanstorp 100 110 116 153 148 137 150 151 140 140 147
Svalöv 100 148 183 100 70 86 98 116 137 130 132
Svedala 100 95 90 101 103 112 138 129 130 101 99
Tomelilla 100 95 93 99 113 113 122 109 129 123 123
Trelleborg 100 91 109 101 110 95 102 108 111 114 117
Vellinge 100 86 88 89 101 96 103 102 104 107 109
Ystad 100 105 139 125 119 104 123 130 144 137 143
Åstorp 100 110 124 121 111 117 117 112 116 127 119
Ängelholm 100 110 106 151 114 124 92 90 108 107 121
Örkelljunga 100 125 96 130 78 102 139 127 121 149 131
Östra Göinge 100 103 113 111 101 107 97 101 95 133 114
Skåne County 100 103 103 96 88 88 90 89 93 91 92
Sweden 100 99 101 98 91 92 92 92 94 93 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta