Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, indi…

Municipality gross costs, individual and family

Last update 2019-08-27
Explanation

Costs for social assistance, institutional and foster home care, family law, day care and treatment.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2018. Individual and family assistance.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 5 198
Bromölla 3 769
Burlöv 4 332
Båstad 3 072
Eslöv 4 819
Helsingborg 6 044
Hässleholm 4 152
Höganäs 2 419
Hörby 4 408
Höör 2 622
Klippan 4 371
Kristianstad 4 727
Kävlinge 2 994
Landskrona 6 836
Lomma 1 827
Lund 3 634
Malmö 9 205
Osby 4 741
Perstorp 5 772
Simrishamn 2 919
Sjöbo 3 434
Skurup 4 597
Staffanstorp 2 506
Svalöv 3 230
Svedala 2 626
Tomelilla 3 645
Trelleborg 3 672
Vellinge 1 412
Ystad 3 166
Åstorp 4 690
Ängelholm 2 910
Örkelljunga 3 909
Östra Göinge 4 008
Skåne County 3 990
Sweden 4 269
Municipality gross expences in 2008-2018, SEK per inhabitant. Individual and family assistance

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 2 999 2 986 3 062 3 067 3 089 3 144 3 569 4 159 4 721 4 674 5 198
Bromölla 2 546 3 119 3 157 3 269 3 542 3 197 3 227 3 537 3 314 3 429 3 769
Burlöv 3 294 3 647 3 469 3 835 4 141 4 618 4 282 4 496 4 225 4 189 4 332
Båstad 1 904 1 907 1 707 2 200 2 098 2 105 2 113 2 119 2 903 3 473 3 072
Eslöv 2 479 2 991 3 105 3 634 3 808 3 750 3 889 4 382 4 259 4 532 4 819
Helsingborg 4 192 4 503 4 763 5 004 4 906 4 831 5 021 5 354 6 083 6 240 6 044
Hässleholm 2 494 2 611 2 844 2 975 3 038 3 007 3 105 3 335 3 484 3 672 4 152
Höganäs 2 071 1 957 1 893 1 998 2 187 2 083 2 322 2 109 2 515 2 383 2 419
Hörby 2 923 3 305 4 042 4 436 4 486 4 805 4 386 4 454 4 228 3 625 4 408
Höör 2 215 2 248 2 391 2 471 2 526 3 031 2 769 2 671 2 835 2 906 2 622
Klippan 2 450 2 951 3 254 3 750 3 550 4 003 3 958 4 127 4 618 4 449 4 371
Kristianstad 3 175 3 275 3 510 3 882 4 082 4 314 4 364 4 631 4 503 4 552 4 727
Kävlinge 1 902 1 813 1 993 1 888 2 056 2 348 2 441 2 532 2 293 3 017 2 994
Landskrona 4 245 4 559 4 921 5 252 5 635 5 548 5 656 5 900 5 472 5 729 6 836
Lomma 1 084 1 243 1 153 1 061 1 131 1 391 1 443 1 327 1 602 1 653 1 827
Lund 2 651 2 884 2 935 3 100 3 133 3 358 3 490 3 648 3 741 3 497 3 634
Malmö 5 126 5 357 5 739 6 065 6 327 6 721 7 136 7 305 7 956 8 525 9 205
Osby 2 018 2 445 2 515 2 624 3 166 3 581 3 397 3 462 3 228 4 117 4 741
Perstorp 2 934 3 124 2 949 3 690 3 195 4 056 3 811 4 038 4 694 4 852 5 772
Simrishamn 1 874 2 011 2 020 2 279 2 372 2 671 2 548 2 658 2 643 2 986 2 919
Sjöbo 1 221 1 438 1 644 2 147 2 156 2 193 2 862 2 626 3 067 3 037 3 434
Skurup 2 476 2 697 2 730 2 697 2 654 2 851 2 977 3 070 6 060 5 011 4 597
Staffanstorp 2 226 2 093 2 247 2 267 2 367 2 370 2 664 2 720 1 587 1 951 2 506
Svalöv 2 891 3 666 3 538 3 377 3 431 3 255 3 622 4 604 3 333 3 189 3 230
Svedala 1 719 2 213 1 955 1 884 1 786 2 465 2 282 2 289 2 131 2 435 2 626
Tomelilla 3 068 3 590 3 603 3 705 3 812 3 453 3 885 4 201 3 923 3 626 3 645
Trelleborg 2 946 3 117 2 969 2 985 3 256 3 185 3 374 3 380 3 923 3 944 3 672
Vellinge 922 928 1 140 1 335 1 301 1 468 1 174 1 288 1 252 1 393 1 412
Ystad 1 744 1 767 1 856 2 036 2 257 2 226 2 450 2 778 2 462 2 720 3 166
Åstorp 3 368 2 876 3 423 3 034 3 199 3 669 3 992 4 703 5 278 5 189 4 690
Ängelholm 2 134 2 365 2 420 2 211 2 287 2 150 2 252 2 610 2 544 2 871 2 910
Örkelljunga 2 439 2 567 2 516 2 583 3 280 3 506 3 167 3 618 3 820 4 458 3 909
Östra Göinge 2 567 2 753 2 842 3 015 2 794 3 220 3 386 3 700 3 891 3 682 4 008
Skåne County 2 554 2 758 2 858 3 023 3 123 3 290 3 364 3 571 3 715 3 818 3 990
Sweden 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 269
Municipality gross expences in 2008-2018. Individual and family assistance. Index year 2008=100

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 100 102 102 103 105 119 139 157 156 173
Bromölla 100 123 124 128 139 126 127 139 130 135 148
Burlöv 100 111 105 116 126 140 130 136 128 127 132
Båstad 100 100 90 116 110 111 111 111 152 182 161
Eslöv 100 121 125 147 154 151 157 177 172 183 194
Helsingborg 100 107 114 119 117 115 120 128 145 149 144
Hässleholm 100 105 114 119 122 121 124 134 140 147 166
Höganäs 100 94 91 96 106 101 112 102 121 115 117
Hörby 100 113 138 152 153 164 150 152 145 124 151
Höör 100 101 108 112 114 137 125 121 128 131 118
Klippan 100 120 133 153 145 163 162 168 188 182 178
Kristianstad 100 103 111 122 129 136 137 146 142 143 149
Kävlinge 100 95 105 99 108 123 128 133 121 159 157
Landskrona 100 107 116 124 133 131 133 139 129 135 161
Lomma 100 115 106 98 104 128 133 122 148 152 169
Lund 100 109 111 117 118 127 132 138 141 132 137
Malmö 100 105 112 118 123 131 139 143 155 166 180
Osby 100 121 125 130 157 177 168 172 160 204 235
Perstorp 100 106 101 126 109 138 130 138 160 165 197
Simrishamn 100 107 108 122 127 143 136 142 141 159 156
Sjöbo 100 118 135 176 177 180 234 215 251 249 281
Skurup 100 109 110 109 107 115 120 124 245 202 186
Staffanstorp 100 94 101 102 106 106 120 122 71 88 113
Svalöv 100 127 122 117 119 113 125 159 115 110 112
Svedala 100 129 114 110 104 143 133 133 124 142 153
Tomelilla 100 117 117 121 124 113 127 137 128 118 119
Trelleborg 100 106 101 101 111 108 115 115 133 134 125
Vellinge 100 101 124 145 141 159 127 140 136 151 153
Ystad 100 101 106 117 129 128 140 159 141 156 182
Åstorp 100 85 102 90 95 109 119 140 157 154 139
Ängelholm 100 111 113 104 107 101 106 122 119 135 136
Örkelljunga 100 105 103 106 134 144 130 148 157 183 160
Östra Göinge 100 107 111 117 109 125 132 144 152 143 156
Skåne County 100 108 112 118 122 129 132 140 145 149 156
Sweden 100 106 111 116 122 127 131 137 142 150 158

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta