Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, infr…

Municipality gross costs, infrastructure

Last update 2019-08-27
Explanation

Physical and technical planning, housing improvements, business development actions, tourism activities, streets and roads, parking, parks, rescue services, environmental and health protection and total and civil defence.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2018. Infrastructure, safeguards, etc.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 3 867
Bromölla 4 881
Burlöv 3 250
Båstad 5 174
Eslöv 3 451
Helsingborg 5 957
Hässleholm 5 141
Höganäs 4 981
Hörby 4 379
Höör 5 117
Klippan 4 608
Kristianstad 4 718
Kävlinge 2 444
Landskrona 4 443
Lomma 5 235
Lund 3 996
Malmö 6 310
Osby 4 365
Perstorp 4 618
Simrishamn 4 443
Sjöbo 3 517
Skurup 4 044
Staffanstorp 4 237
Svalöv 4 336
Svedala 4 554
Tomelilla 3 014
Trelleborg 4 434
Vellinge 3 920
Ystad 3 163
Åstorp 3 285
Ängelholm 4 124
Örkelljunga 3 583
Östra Göinge 4 435
Skåne County 4 304
Sweden 4 879
Municipality gross expences in 2008-2018, SEK per inhabitant. Infrastructure, safeguards, etc.

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 2 184 2 144 2 689 2 775 3 352 3 165 2 986 3 140 3 199 4 077 3 867
Bromölla 4 589 4 804 4 751 5 087 5 256 5 760 5 742 6 394 5 683 5 159 4 881
Burlöv 2 860 2 542 2 567 2 644 2 970 3 040 2 906 2 856 2 989 3 282 3 250
Båstad 3 882 3 822 4 560 4 868 4 737 4 837 4 756 4 448 4 121 5 068 5 174
Eslöv 2 832 2 745 2 948 3 487 3 195 3 107 3 078 3 053 3 183 3 366 3 451
Helsingborg 4 692 5 319 4 874 5 175 5 504 5 489 5 690 5 868 5 779 5 664 5 957
Hässleholm 3 702 3 824 3 797 3 814 4 201 3 569 4 091 3 245 4 540 4 001 5 141
Höganäs 3 423 3 316 3 705 4 128 4 293 4 547 4 294 4 844 4 988 5 128 4 981
Hörby 2 763 2 605 2 925 3 014 3 209 3 398 3 521 3 807 3 917 4 627 4 379
Höör 3 200 3 374 3 392 3 978 4 164 4 283 4 685 5 325 4 679 4 615 5 117
Klippan 2 442 2 623 3 148 3 250 3 428 2 942 3 164 3 084 5 553 5 936 4 608
Kristianstad 3 194 3 352 3 903 5 375 4 716 4 318 4 331 4 274 4 276 4 406 4 718
Kävlinge 2 246 2 391 2 549 2 945 2 459 2 583 2 837 2 525 2 493 3 091 2 444
Landskrona 4 178 4 121 4 136 4 227 4 247 4 289 4 623 4 533 4 548 4 620 4 443
Lomma 4 997 4 494 4 414 5 125 4 960 5 168 6 689 4 914 4 878 5 455 5 235
Lund 3 069 2 906 3 135 3 210 3 196 3 441 3 413 3 650 3 604 3 728 3 996
Malmö 4 999 5 243 5 158 5 098 5 923 5 739 6 132 6 068 5 842 6 220 6 310
Osby 3 828 4 282 3 958 4 232 4 493 4 502 4 353 4 511 4 258 4 302 4 365
Perstorp 3 487 3 539 3 611 3 594 3 934 4 070 4 124 4 163 4 642 4 801 4 618
Simrishamn 3 478 3 638 3 962 3 996 4 551 3 818 4 196 4 085 3 909 4 103 4 443
Sjöbo 2 812 2 481 2 798 2 919 2 983 2 919 2 920 3 130 3 198 3 106 3 517
Skurup 2 988 2 797 3 227 3 221 3 369 3 223 3 242 3 199 3 412 3 761 4 044
Staffanstorp 3 106 3 161 3 679 4 232 3 892 3 882 4 660 3 829 5 464 5 461 4 237
Svalöv 10 531 9 526 4 700 4 315 4 597 4 201 3 752 3 856 3 948 4 788 4 336
Svedala 3 142 2 790 3 063 3 093 3 240 3 812 3 422 3 826 3 981 4 305 4 554
Tomelilla 2 771 2 782 3 100 3 306 3 239 3 335 3 349 3 463 3 511 3 150 3 014
Trelleborg 3 632 3 582 3 395 3 815 4 405 4 306 3 979 3 940 4 204 4 469 4 434
Vellinge 2 869 2 970 3 121 3 238 3 186 3 229 3 426 3 362 3 748 3 424 3 920
Ystad 4 199 4 363 4 591 4 774 4 693 4 559 4 291 4 258 3 588 3 766 3 163
Åstorp 1 846 1 796 2 081 1 972 2 165 2 165 3 075 2 836 2 527 3 146 3 285
Ängelholm 3 248 3 846 4 055 3 670 4 021 4 588 4 959 3 484 3 651 3 965 4 124
Örkelljunga 2 785 3 390 3 029 3 645 3 288 2 996 3 620 3 890 3 814 4 063 3 583
Östra Göinge 3 273 3 196 3 466 3 671 3 763 3 549 4 240 4 085 3 959 4 106 4 435
Skåne County 3 553 3 569 3 591 3 815 3 928 3 904 4 077 3 998 4 124 4 338 4 304
Sweden 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 879
Municipality gross expences in 2008-2018. Infrastructure, safeguards, etc. Index year 2008=100.

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 98 123 127 153 145 137 144 146 187 177
Bromölla 100 105 104 111 115 126 125 139 124 112 106
Burlöv 100 89 90 92 104 106 102 100 105 115 114
Båstad 100 98 117 125 122 125 123 115 106 131 133
Eslöv 100 97 104 123 113 110 109 108 112 119 122
Helsingborg 100 113 104 110 117 117 121 125 123 121 127
Hässleholm 100 103 103 103 113 96 111 88 123 108 139
Höganäs 100 97 108 121 125 133 125 142 146 150 146
Hörby 100 94 106 109 116 123 127 138 142 167 158
Höör 100 105 106 124 130 134 146 166 146 144 160
Klippan 100 107 129 133 140 120 130 126 227 243 189
Kristianstad 100 105 122 168 148 135 136 134 134 138 148
Kävlinge 100 106 113 131 109 115 126 112 111 138 109
Landskrona 100 99 99 101 102 103 111 108 109 111 106
Lomma 100 90 88 103 99 103 134 98 98 109 105
Lund 100 95 102 105 104 112 111 119 117 121 130
Malmö 100 105 103 102 118 115 123 121 117 124 126
Osby 100 112 103 111 117 118 114 118 111 112 114
Perstorp 100 101 104 103 113 117 118 119 133 138 132
Simrishamn 100 105 114 115 131 110 121 117 112 118 128
Sjöbo 100 88 100 104 106 104 104 111 114 110 125
Skurup 100 94 108 108 113 108 109 107 114 126 135
Staffanstorp 100 102 118 136 125 125 150 123 176 176 136
Svalöv 100 90 45 41 44 40 36 37 37 45 41
Svedala 100 89 97 98 103 121 109 122 127 137 145
Tomelilla 100 100 112 119 117 120 121 125 127 114 109
Trelleborg 100 99 93 105 121 119 110 108 116 123 122
Vellinge 100 104 109 113 111 113 119 117 131 119 137
Ystad 100 104 109 114 112 109 102 101 85 90 75
Åstorp 100 97 113 107 117 117 167 154 137 170 178
Ängelholm 100 118 125 113 124 141 153 107 112 122 127
Örkelljunga 100 122 109 131 118 108 130 140 137 146 129
Östra Göinge 100 98 106 112 115 108 130 125 121 125 136
Skåne County 100 100 101 107 111 110 115 113 116 122 121
Sweden 100 102 108 110 114 114 117 116 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta