Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, recr…

Municipality gross costs, recreation

Last update 2019-08-27
Explanation

The municipalities' recreational activities in support of associations, sports and recreation facilities and youth recreation centres.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2018. Recreation.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 1 531
Bromölla 2 025
Burlöv 1 640
Båstad 1 052
Eslöv 2 047
Helsingborg 1 724
Hässleholm 1 611
Höganäs 1 769
Hörby 1 923
Höör 2 051
Klippan 2 102
Kristianstad 2 075
Kävlinge 1 371
Landskrona 2 115
Lomma 1 560
Lund 1 672
Malmö 1 916
Osby 1 975
Perstorp 2 809
Simrishamn 1 396
Sjöbo 2 552
Skurup 1 569
Staffanstorp 1 731
Svalöv 1 284
Svedala 2 194
Tomelilla 1 836
Trelleborg 2 077
Vellinge 1 993
Ystad 3 538
Åstorp 1 610
Ängelholm 1 907
Örkelljunga 1 594
Östra Göinge 1 578
Skåne County 1 874
Sweden 1 752
Municipality gross expences in 2008-2018, SEK per inhabitant. Recreation

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 1 156 1 129 1 182 1 187 1 156 1 155 1 194 1 125 1 245 1 408 1 531
Bromölla 924 994 967 962 1 007 955 1 091 1 350 1 399 1 880 2 025
Burlöv 1 259 1 301 1 287 1 561 1 271 1 612 1 440 1 474 1 684 1 499 1 640
Båstad 779 839 927 957 995 948 1 023 969 779 950 1 052
Eslöv 886 898 1 020 1 093 1 459 1 828 1 988 1 972 1 999 2 006 2 047
Helsingborg 1 312 1 401 1 397 1 454 1 476 1 559 1 606 1 652 1 644 1 652 1 724
Hässleholm 1 498 1 547 1 525 1 751 1 635 1 596 1 558 1 494 1 461 1 550 1 611
Höganäs 1 083 1 008 1 486 1 501 1 581 1 588 1 679 1 795 1 857 1 845 1 769
Hörby 954 943 1 588 1 730 1 772 1 672 1 685 1 777 1 787 1 970 1 923
Höör 1 155 1 185 1 294 1 401 1 515 1 474 1 558 1 978 2 197 2 212 2 051
Klippan 1 263 1 584 1 555 1 555 1 711 1 707 1 893 1 937 1 878 2 177 2 102
Kristianstad 955 1 159 1 327 1 695 1 666 1 610 1 611 1 591 1 580 1 881 2 075
Kävlinge 905 887 986 1 027 1 170 1 138 1 224 1 259 1 419 1 515 1 371
Landskrona 1 526 1 559 1 676 1 718 1 704 1 662 1 705 1 751 2 019 2 056 2 115
Lomma 1 437 1 430 1 311 1 492 1 405 1 447 1 481 1 527 1 482 1 461 1 560
Lund 1 180 1 211 1 296 1 279 1 351 1 560 1 565 1 620 1 630 1 619 1 672
Malmö 1 600 1 504 1 512 1 541 1 567 1 607 1 622 1 715 1 858 1 858 1 916
Osby 1 479 1 668 1 883 1 940 1 819 1 904 1 907 1 804 1 906 1 945 1 975
Perstorp 1 916 1 962 1 986 1 981 2 096 2 248 2 158 2 061 2 324 2 500 2 809
Simrishamn 834 873 851 897 941 920 934 1 161 1 217 1 270 1 396
Sjöbo 943 963 1 224 1 276 1 288 1 390 1 557 1 616 2 129 2 538 2 552
Skurup 818 950 965 1 142 1 403 1 386 1 360 1 332 1 347 1 498 1 569
Staffanstorp 993 993 1 003 1 108 1 253 1 226 1 315 1 452 1 524 1 582 1 731
Svalöv 671 673 767 742 774 859 784 759 1 326 1 205 1 284
Svedala 1 178 1 158 1 223 1 495 1 527 1 788 1 873 1 986 2 022 2 020 2 194
Tomelilla 849 851 890 866 992 979 1 093 1 143 1 699 1 803 1 836
Trelleborg 1 540 1 396 1 401 1 497 1 496 1 568 1 790 1 885 1 894 1 885 2 077
Vellinge 1 777 1 961 2 169 2 024 2 405 2 239 2 229 2 160 2 044 1 973 1 993
Ystad 1 070 1 209 1 261 1 437 1 462 1 483 1 594 1 943 2 124 1 920 3 538
Åstorp 1 211 1 206 1 303 1 310 1 362 1 468 1 462 1 478 1 473 1 524 1 610
Ängelholm 985 997 981 1 147 1 394 1 342 1 384 1 409 1 465 1 768 1 907
Örkelljunga 849 934 967 1 011 997 949 1 061 1 115 1 197 1 566 1 594
Östra Göinge 1 275 1 346 1 273 1 206 1 211 1 233 1 249 1 242 1 290 1 348 1 578
Skåne County 1 159 1 204 1 287 1 363 1 420 1 458 1 505 1 562 1 664 1 754 1 874
Sweden 1 278 1 302 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 752
Municipality gross expences in 2008-2018. Recreation. Index year 2008=100

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 98 102 103 100 100 103 97 108 122 132
Bromölla 100 108 105 104 109 103 118 146 151 203 219
Burlöv 100 103 102 124 101 128 114 117 134 119 130
Båstad 100 108 119 123 128 122 131 124 100 122 135
Eslöv 100 101 115 123 165 206 224 223 226 226 231
Helsingborg 100 107 106 111 113 119 122 126 125 126 131
Hässleholm 100 103 102 117 109 107 104 100 98 103 108
Höganäs 100 93 137 139 146 147 155 166 171 170 163
Hörby 100 99 166 181 186 175 177 186 187 206 202
Höör 100 103 112 121 131 128 135 171 190 192 178
Klippan 100 125 123 123 135 135 150 153 149 172 166
Kristianstad 100 121 139 177 174 169 169 167 165 197 217
Kävlinge 100 98 109 113 129 126 135 139 157 167 151
Landskrona 100 102 110 113 112 109 112 115 132 135 139
Lomma 100 100 91 104 98 101 103 106 103 102 109
Lund 100 103 110 108 114 132 133 137 138 137 142
Malmö 100 94 95 96 98 100 101 107 116 116 120
Osby 100 113 127 131 123 129 129 122 129 132 134
Perstorp 100 102 104 103 109 117 113 108 121 130 147
Simrishamn 100 105 102 108 113 110 112 139 146 152 167
Sjöbo 100 102 130 135 137 147 165 171 226 269 271
Skurup 100 116 118 140 172 169 166 163 165 183 192
Staffanstorp 100 100 101 112 126 123 132 146 153 159 174
Svalöv 100 100 114 111 115 128 117 113 198 180 191
Svedala 100 98 104 127 130 152 159 169 172 171 186
Tomelilla 100 100 105 102 117 115 129 135 200 212 216
Trelleborg 100 91 91 97 97 102 116 122 123 122 135
Vellinge 100 110 122 114 135 126 125 122 115 111 112
Ystad 100 113 118 134 137 139 149 182 199 179 331
Åstorp 100 100 108 108 112 121 121 122 122 126 133
Ängelholm 100 101 100 116 142 136 141 143 149 179 194
Örkelljunga 100 110 114 119 117 112 125 131 141 184 188
Skåne County 100 106 100 95 95 97 98 97 101 106 124
Sweden 100 104 111 118 123 126 130 135 144 151 162

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta