Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, spec…

Municipality gross costs, specially activities

Last update 2019-08-27
Explanation

Costs for refugees received within the scope of municipal refugee reception and costs for labour market schemes.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2018. Specially activities

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 2 491
Bromölla 4 082
Burlöv 3 261
Båstad 2 400
Eslöv 2 210
Helsingborg 1 295
Hässleholm 2 203
Höganäs 1 857
Hörby 3 362
Höör 3 026
Klippan 2 285
Kristianstad 2 636
Kävlinge 2 484
Landskrona 2 821
Lomma 1 992
Lund 2 313
Malmö 2 323
Osby 2 401
Perstorp 5 538
Simrishamn 2 354
Sjöbo 1 897
Skurup 955
Staffanstorp 1 993
Svalöv 2 314
Svedala 2 386
Tomelilla 3 057
Trelleborg 1 809
Vellinge 1 980
Ystad 2 862
Åstorp 3 299
Ängelholm 2 355
Örkelljunga 4 003
Östra Göinge 3 895
Skåne County 2 610
Sweden 3 304
Municipality gross expences in 2008-2018, SEK per inhabitant. Specially activities

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 1 534 1 243 1 458 1 085 1 061 1 143 1 245 2 276 5 332 4 081 2 491
Bromölla 663 767 886 1 227 1 442 1 531 2 183 2 992 4 611 4 253 4 082
Burlöv 1 318 752 845 763 885 926 2 432 2 368 4 871 4 301 3 261
Båstad 660 669 1 071 1 713 1 990 1 862 1 920 2 701 4 889 3 786 2 400
Eslöv 1 589 1 251 1 288 1 098 1 313 1 255 1 372 1 711 4 352 3 459 2 210
Helsingborg 1 786 1 426 1 084 901 853 1 002 1 079 1 213 1 469 1 746 1 295
Hässleholm 750 579 523 496 605 716 922 1 574 3 453 2 903 2 203
Höganäs 518 510 611 632 698 701 1 006 1 752 3 154 2 182 1 857
Hörby 883 729 747 822 805 791 1 260 2 228 5 166 3 969 3 362
Höör 565 687 912 907 933 908 1 346 1 968 4 411 3 902 3 026
Klippan 723 153 217 226 803 1 032 1 340 2 090 4 232 3 020 2 285
Kristianstad 1 608 1 669 1 696 1 277 923 1 127 1 757 2 060 4 043 3 326 2 636
Kävlinge 448 425 554 409 519 583 885 1 865 4 056 2 816 2 484
Landskrona 1 637 1 263 1 259 1 293 1 289 1 359 1 586 2 267 4 166 3 854 2 821
Lomma 268 328 208 287 388 456 633 1 514 3 683 2 561 1 992
Lund 965 765 705 718 716 699 768 1 349 2 864 2 746 2 313
Malmö 1 687 1 608 2 179 1 954 1 815 1 858 1 603 2 640 2 537 2 212 2 323
Osby 1 175 939 1 090 1 484 1 871 2 014 2 134 2 914 5 739 4 750 2 401
Perstorp 1 382 1 383 1 402 1 053 954 920 2 304 3 873 6 944 7 883 5 538
Simrishamn 708 767 1 121 1 228 1 290 1 406 1 742 2 571 4 389 2 869 2 354
Sjöbo 392 312 352 358 350 313 667 1 658 3 650 3 029 1 897
Skurup 403 207 209 272 221 266 603 506 1 361 1 025 955
Staffanstorp 302 278 400 631 799 784 954 1 354 3 333 2 580 1 993
Svalöv 998 795 780 1 094 1 473 1 246 2 449 2 015 5 368 4 060 2 314
Svedala 303 255 471 510 972 890 1 142 1 916 4 580 3 579 2 386
Tomelilla 340 216 601 684 1 030 1 005 1 148 2 244 4 760 4 824 3 057
Trelleborg 286 341 531 861 1 143 1 267 1 417 3 514 2 817 1 909 1 809
Vellinge 280 263 268 280 284 336 743 1 533 3 291 2 971 1 980
Ystad 555 462 713 721 735 781 822 1 784 3 472 2 992 2 862
Åstorp 927 807 849 814 914 1 302 1 649 2 679 4 814 4 276 3 299
Ängelholm 591 565 678 949 1 045 1 171 1 443 1 928 3 662 2 937 2 355
Örkelljunga 1 085 920 896 978 1 249 1 130 1 204 3 228 7 440 6 172 4 003
Östra Göinge 416 294 301 492 701 860 1 376 1 738 4 669 4 249 3 895
Skåne County 841 716 815 855 972 1 019 1 368 2 122 4 169 3 492 2 610
Sweden 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 304
Municipality gross expences in 2008-2018. Specially activities. Index year 2008=100

Municipality/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 81 95 71 69 75 81 148 348 266 162
Bromölla 100 116 134 185 217 231 329 451 695 641 616
Burlöv 100 57 64 58 67 70 185 180 370 326 247
Båstad 100 101 162 260 302 282 291 409 741 574 364
Eslöv 100 79 81 69 83 79 86 108 274 218 139
Helsingborg 100 80 61 50 48 56 60 68 82 98 73
Hässleholm 100 77 70 66 81 95 123 210 460 387 294
Höganäs 100 98 118 122 135 135 194 338 609 421 358
Hörby 100 83 85 93 91 90 143 252 585 449 381
Höör 100 122 161 161 165 161 238 348 781 691 536
Klippan 100 21 30 31 111 143 185 289 585 418 316
Kristianstad 100 104 105 79 57 70 109 128 251 207 164
Kävlinge 100 95 124 91 116 130 198 416 905 629 554
Landskrona 100 77 77 79 79 83 97 138 254 235 172
Lomma 100 122 78 107 145 170 236 565 1 374 956 743
Lund 100 79 73 74 74 72 80 140 297 285 240
Malmö 100 95 129 116 108 110 95 156 150 131 138
Osby 100 80 93 126 159 171 182 248 488 404 204
Perstorp 100 100 101 76 69 67 167 280 502 570 401
Simrishamn 100 108 158 173 182 199 246 363 620 405 332
Sjöbo 100 80 90 91 89 80 170 423 931 773 484
Skurup 100 51 52 67 55 66 150 126 338 254 237
Staffanstorp 100 92 132 209 265 260 316 448 1 104 854 660
Svalöv 100 80 78 110 148 125 245 202 538 407 232
Svedala 100 84 155 168 321 294 377 632 1 512 1 181 787
Tomelilla 100 64 177 201 303 296 338 660 1 400 1 419 899
Trelleborg 100 119 186 301 400 443 495 1 229 985 667 633
Vellinge 100 94 96 100 101 120 265 548 1 175 1 061 707
Ystad 100 83 128 130 132 141 148 321 626 539 516
Åstorp 100 87 92 88 99 140 178 289 519 461 356
Ängelholm 100 96 115 161 177 198 244 326 620 497 398
Örkelljunga 100 85 83 90 115 104 111 298 686 569 369
Östra Göinge 100 71 72 118 169 207 331 418 1 122 1 021 936
Skåne County 100 85 97 102 116 121 163 252 496 415 310
Sweden 100 96 111 123 135 149 175 242 421 350 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta