Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2019-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2017/2018, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 11
Uppsala län 18
Södermanlands län 8
Östergötlands län 9
Jönköpings län 5
Kronobergs län 7
Kalmar län 6
Gotlands län 14
Blekinge län 15
Skåne län 23
Hallands län 14
Västra Götalands län 12
Värmlands län 7
Örebro län 15
Västmanlands län 8
Dalarnas län 9
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 3
Västerbottens län 3
Norrbottens län 5
Riket 12
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2017/2018, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Skåne län Riket
1996/1997 30 17
1997/1998 33 18
1998/1999 26 15
1999/2000 27 16
2000/2001 27 16
2001/2002 28 16
2002/2003 28 16
2003/2004 29 16
2004/2005 27 14
2005/2006 28 13
2006/2007 25 13
2007/2008 27 14
2008/2009 15 7
2009/2010 18 9
2010/2011 20 9
2011/2012 16 9
2012/2013 23 11
2013/2014 22 11
2014/2015 21 11
2015/2016 23 11
2016/2017 23 11
2017/2018 23 12
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/97-2017/2018, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Skåne län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 110 106
1998/1999 87 88
1999/2000 90 94
2000/2001 90 94
2001/2002 93 94
2002/2003 93 94
2003/2004 97 94
2004/2005 90 82
2005/2006 93 76
2006/2007 83 76
2007/2008 90 82
2008/2009 50 41
2009/2010 60 53
2010/2011 67 53
2011/2012 53 53
2012/2013 77 65
2013/2014 73 65
2014/2015 70 65
2015/2016 77 65
2016/2017 77 65
2017/2018 77 71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta