Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Nyregistrerade personbilar per…

Nyregistrerade personbilar per drivmedel

Senast uppdaterad 2014-01-22
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2018.

 

 

                 

Region                              

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin    

Diesel    

El      

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas      

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt    

Stockholms län

45 522

45 865

2 150

5 162

472

1 107

12 163

8

112 449

18,7

Uppsala län

4 669

3 637

207

785

88

74

490

2

9 952

16,5

Södermanlands län

4 401

2 666

141

531

20

104

223

0

8 086

12,6

Östergötlands län

7 342

4 424

276

1 100

51

84

583

2

13 862

15,1

Jönköpings län

6 878

5 175

236

699

11

94

501

1

13 595

11,3

Kronobergs län

3 201

2 113

91

281

10

74

229

2

6 001

11,4

Kalmar län

3 902

2 753

75

318

2

70

147

1

7 268

8,4

Gotlands län

694

241

32

124

1

35

49

0

1 176

20,5

Blekinge län

2 244

1 262

60

218

4

70

132

1

3 991

12,2

Skåne län

24 519

18 612

1 202

2 052

24

564

2 253

7

49 233

12,4

Hallands län

6 757

3 484

425

572

60

41

364

0

11 703

12,5

Västra Götalands län

35 098

21 412

1 243

5 204

55

658

2 687

1

66 358

14,8

Värmlands län

4 436

3 264

263

553

1

56

249

0

8 822

12,7

Örebro län

4 080

2 758

134

736

3

66

313

0

8 090

15,5

Västmanlands län

4 204

2 755

75

340

19

46

359

1

7 799

10,8

Dalarnas län

3 675

3 061

104

521

3

12

237

3

7 616

11,6

Gävleborgs län

3 690

2 991

96

529

58

48

226

0

7 638

12,5

Västernorrlands län

2 763

3 902

99

345

77

22

160

0

7 368

9,5

Jämtlands län

1 153

2 049

93

113

5

27

101

0

3 541

9,6

Västerbottens län

2 809

2 876

97

442

56

10

204

1

6 495

12,5

Norrbottens län

1 770

2 109

48

398

0

26

140

0

4 491

13,6

Riket

173 807

137 409

7 147

21 023

1 020

3 288

21 810

30

365 534

14,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2006-2018

                     

Skåne län

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

34 250

6 989

 

299

2 287

318

 

5

44 148

6,6

2007

30 562

13 837

 

382

3 699

230

 

 

48 710

8,9

2008

19 436

11 810

 

460

5 882

173

 

2

37 763

17,3

2009

15 203

10 818

3

379

4 457

1 236

 

1

32 097

18,9

2010