Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2018 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt          

Bjuv

159

288

746

1 193

Bromölla

225

192

615

1 032

Burlöv

59

240

1 183

1 482

Båstad

622

362

1 954

2 938

Eslöv

746

541

2 246

3 533

Helsingborg

785

1 751

13 031

15 567

Hässleholm

2 071

1 032

3 680

6 783

Höganäs

404

518

2 667

3 589

Hörby

906

402

1 192

2 500

Höör

491

382

1 320

2 193

Klippan

480

364

1 159

2 003

Kristianstad

1 947

1 203

6 342

9 492

Kävlinge

344

520

2 290

3 154

Landskrona

284

595

2 949

3 828

Lomma

232

223

2 293

2 748

Lund

1 107

1 077

11 793

13 977

Malmö

728

3 230

32 180

36 138

Osby

733

272

823

1 828

Perstorp

229

124

373

726

Simrishamn

792

524

2 194

3 510

Sjöbo

812

615

1 522

2 949

Skurup

389

348

1 256

1 993

Staffanstorp

266

374

1 739

2 379

Svalöv

452

342

937

1 731

Svedala

261

352

1 462

2 075

Tomelilla

643

336

1 180

2 159

Trelleborg

632

739

3 085

4 456

Vellinge

381

538

4 054

4 973

Ystad

618

502

2 950

4 070

Åstorp

174

278

968

1 420

Ängelholm

947

780

3 794

5 521

Örkelljunga

499

235

715

1 449

Östra Göinge

547

271

804

1 622

Skåne län

19 965

19 550

115 496

155 011

Riket

247 678

168 896

884 482

1 301 056

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Bjuv

13,3

24,1

62,5

100

Bromölla

21,8

18,6

59,6

100

Burlöv

4,0

16,2

79,8

100

Båstad

21,2

12,3

66,5

100

Eslöv

21,1

15,3

63,6

100

Helsingborg

5,0

11,2

83,7

100

Hässleholm

30,5

15,2

54,3

100

Höganäs

11,3

14,4

74,3

100

Hörby

36,2

16,1

47,7

100

Höör

22,4

17,4

60,2

100

Klippan

24,0

18,2

57,9

100

Kristianstad

20,5

12,7

66,8

100

Kävlinge

10,9

16,5

72,6

100

Landskrona

7,4

15,5

77,0

100

Lomma

8,4

8,1

83,4

100

Lund

7,9

7,7

84,4

100

Malmö

2,0

8,9

89,0

100

Osby

40,1

14,9

45,0

100

Perstorp

31,5

17,1

51,4

100

Simrishamn

22,6

14,9

62,5

100

Sjöbo

27,5

20,9

51,6

100

Skurup

19,5

17,5

63,0

100

Staffanstorp

11,2

15,7

73,1

100

Svalöv

26,1

19,8

54,1

100

Svedala

12,6

17,0

70,5

100

Tomelilla

29,8

15,6

54,7

100

Trelleborg

14,2

16,6

69,2

100

Vellinge

7,7

10,8

81,5

100

Ystad

15,2

12,3

72,5

100

Åstorp

12,3

19,6

68,2

100

Ängelholm

17,2

14,1

68,7

100

Örkelljunga

34,4

16,2

49,3

100

Östra Göinge

33,7

16,7

49,6

100

Skåne län

12,9

12,6

74,5

100

Riket

19,0

13,0

68,0

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Antal arbetsställen 2018 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Bjuv

159

288

746

1 193

Bromölla

225

192

615

1 032

Burlöv

59

240

1 183

1 482

Båstad

622

362

1 954

2 938

Eslöv

746

541

2 246

3 533

Helsingborg

785

1 751

13 031

15 567

Hässleholm

2 071

1 032

3 680

6 783

Höganäs

404

518

2 667

3 589

Hörby

906

402

1 192

2 500

Höör

491

382

1 320

2 193

Klippan

480

364

1 159

2 003

Kristianstad

1 947

1 203

6 342

9 492

Kävlinge

344

520

2 290

3 154

Landskrona

284

595

2 949

3 828

Lomma

232

223

2 293

2 748

Lund

1 107

1 077

11 793

13 977

Malmö

728

3 230

32 180

36 138

Osby

733

272

823

1 828

Perstorp

229

124

373

726

Simrishamn

792

524

2 194

3 510

Sjöbo

812

615

1 522

2 949

Skurup

389

348

1 256

1 993

Staffanstorp

266

374

1 739

2 379

Svalöv

452

342

937

1 731

Svedala

261

352

1 462

2 075

Tomelilla

643

336

1 180

2 159

Trelleborg

632

739

3 085

4 456

Vellinge

381

538

4 054

4 973

Ystad

618

502

2 950

4 070

Åstorp

174

278

968

1 420

Ängelholm

947

780

3 794

5 521

Örkelljunga

499

235

715

1 449

Östra Göinge

547

271

804

1 622

Skåne län

19 965

19 550

115 496

155 011

Riket

247 678

168 896

884 482

1 301 056

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Bjuv

13,3

24,1

62,5

100

Bromölla

21,8

18,6

59,6

100

Burlöv

4,0

16,2

79,8

100

Båstad

21,2

12,3

66,5

100

Eslöv

21,1

15,3

63,6

100

Helsingborg

5,0

11,2

83,7

100

Hässleholm

30,5

15,2

54,3

100

Höganäs

11,3

14,4

74,3

100

Hörby

36,2

16,1

47,7

100

Höör

22,4

17,4

60,2

100

Klippan

24,0

18,2

57,9

100

Kristianstad

20,5

12,7

66,8

100

Kävlinge

10,9

16,5

72,6

100

Landskrona

7,4

15,5

77,0

100

Lomma

8,4

8,1

83,4

100

Lund

7,9

7,7

84,4

100

Malmö

2,0

8,9

89,0

100

Osby

40,1

14,9

45,0

100

Perstorp

31,5

17,1

51,4

100

Simrishamn

22,6

14,9

62,5

100

Sjöbo

27,5

20,9

51,6

100

Skurup

19,5

17,5

63,0

100

Staffanstorp

11,2

15,7

73,1

100

Svalöv

26,1

19,8

54,1

100

Svedala

12,6

17,0

70,5

100

Tomelilla

29,8

15,6

54,7

100

Trelleborg

14,2

16,6

69,2

100

Vellinge

7,7

10,8

81,5

100

Ystad

15,2

12,3

72,5

100

Åstorp

12,3

19,6

68,2

100

Ängelholm

17,2

14,1

68,7

100

Örkelljunga

34,4

16,2

49,3

100

Östra Göinge

33,7

16,7

49,6

100

Skåne län

12,9

12,6

74,5

100

Riket

19,0

13,0

68,0

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2000-2018 efter näringsgrupp

         

Skåne län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2000

15 469

13 802

68 224

97 495

2001

15 369

14 213

70 465

100 047

2002

15 418

14 553

72 293

102 264

2003

16 600

14 920

75 357

106 877

2004

16 463

15 394

77 761

109 618

2005

16 814

16 007

81 136

113 957

2006

18 189

16 586

84 885

119 660

2007

17 847

17 601

94 646

130 094

2008

17 847

17 601

94 646

130 094

2009

17 042

17 577

93 531

128 150

2010

18 425

17 273

91 958

127 656

2011

19 965

18 598

103 719

142 282

2012

20 965

18 947

105 956

145 868

2013

20 282

18 776

106 441

145 499

2014

20 333

18 962

108 510

147 805

2015

20 366

26 694

103 010

150 070

2016

20 159

19 729

112 520

152 408

2017

20 011

19 568

113 766

153 345

2018

19 965

19 550

115 496

155 011

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt          

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2018 efter näringsgrupp. Index år 2000=100

         

Skåne län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

99

103

103

103

2002

100

105

106

105

2003

107

108

110

110

2004

106

112

114

112

2005

109

116

119

117

2006

118

120

124

123

2007

115

128

139

133

2008

115

128

139

133

2009

110

127

137

131

2010

119

125

135

131

2011

129

135

152

146

2012

136

137

155

150

2013

131

136

156

149

2014

131

137

159

152

2015

132

193

151

154

2016

130

143

165

156

2017

129

142

167

157

2018

129

142

169

159

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

108

103

103

104

2002

112

104