Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Skåne län

Riket              

Skåne län

Riket

Areella

19 965

247 678

12,9

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

7 090

60 603

4,6

4,7

Byggindustri

12 460

108 293

8,0

8,3

Handel

20 207

143 297

13,0

11,0

Hotell och restaurang

4 556

35 191

2,9

2,7

Transport och kommunikation

3 914

32 419

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

47 091

360 715

30,4

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

13 361

103 201

8,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

26 367

209 659

17,0

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

155 011

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

763

8 419

 

 

Totalt

155 774

1 309 475

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta