Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

2 715

1 809

20 712

14 579

EU

4 747

15 853

28 897

102 093

Övriga Europa

990

1 088

6 531

7 151

Fjärran Östern

1 110

2 931

7 647

21 204

Övriga Asien

666

717

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

1 110

2 424

8 104

18 726

Sydamerika

298

141

2 094

967

Afrika

352

224

2 420

1 308

Samtliga

6 105

17 911

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

44,5

10,1

51,4

12,2

EU

77,8

88,5

71,7

85,4

Övriga Europa

16,2

6,1

16,2

6,0

Fjärran Östern

18,2

16,4

19,0

17,7

Övriga Asien

10,9

4,0

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

18,2

13,5

20,1

15,7

Sydamerika

4,9

0,8

5,2

0,8

Afrika

5,8

1,3

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Skåne län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

2 666

2 674

2 673

2 722

2 669

2 668

2 715

48

48

45

46

44

44

44

EU

4 312

4 287

4 634

4 666

4 717

4 771

4 747

78

77

78

78

78

79

78

Övriga Europa

951

962

933

938

952

961

990

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

903

888

949

1 000

1 017

1 089

1 110

16

16

16

17

17

18

18

Övriga Asien

586

584

587

629

634

664

666

11

11

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

910

931

965

988

1 092

1 106

1 110

17

17

16

17

18

18

18

Sydamerika

298

299

283

289

269

301

298

5

5

5

5

4

5

5

Afrika

314

337

364

364

368

343

352

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

5 513

5 553

5 917

5 968

6 019

6 028

6 105

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

2011

1956

1950

1 948

1 792

1 806

1 809

15

15

13

12

11

10

10

EU

10699

11004

13111

14 205

14 889

15 744

15 853

82

83

86

87

89

89

89

Övriga Europa

1040

1009

1022

980

1 015

1 042

1 088

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

2463

2506

2554

2 690

2 690

2 819

2 931

19

19

17

17

16

16

16

Övriga Asien

628

659

628

684

621

687

717

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

2452

2334

2448

2 410

2 393

2 418

2 424

19

18

16

15

14

14

14

Sydamerika

155

151

170

140

155

157

141

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

154

174

168

166

154

226

224

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

13083

13310

15263

16 282

16 817

17 746

17 911

 

 

 

 

 

 

 

                             

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Skåne län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

2 666

2 674

2 673

2 722

2 669

2 668

2 715

48

48

45

46

44

44

44

EU

4 312

4 287

4 634

4 666

4 717

4 771

4 747

78

77

78

78

78

79

78

Övriga Europa

951

962

933

938

952

961

990

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

903

888

949

1 000

1 017

1 089

1 110

16

16

16

17

17

18

18

Övriga Asien

586

584

587

629

634