Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2016. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Skåne län 365 340 318 338
Riket 375 358 325 352

Lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

         

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

237

209

194

212

2002

243

217

206

220

2003

255

225

212

228

2004

270

227

218

235

2005

275

236

228

243

2006

285

244

229

249

2007

292

256

241

260

2008

306

271

254

274

2009

312

281

264

283

2010

316

285

274

289

2011

323

297

282

298

2012

327

308

292

307

2013

334

312

297

312

2014

338

319

303

318

2015

348

333

311

329

2016

365

340

318

338

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

375

358

325

352

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

         

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

237

209

194

212

2002

243

217

206

220

2003

255

225

212

228

2004

270

227

218

235

2005

275

236

228

243

2006

285

244

229

249

2007

292

256

241

260

2008

306

271

254

274

2009

312

281

264

283

2010

316

285

274

289

2011

323

297

282

298

2012

327

308

292

307

2013

334

312

297

312

2014

338

319

303

318

2015

348

333

311

329

2016

365

340

318

338

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

375

358

325

352

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Index år 2001=100

         

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

103

104

106

104

2003

108

107

110

108

2004

114

109

113

111

2005

116

113

118

115

2006

120

117

118

118

2007

123

123

125

123

2008

129

130

131

130

2009

132

134

137

134

2010

133

136

142

136

2011

137

142

145

141

2012

138

147

151

145

2013

141

149

154

148

2014

143

152

157

150

2015

147

159

160

155

2016

154

163

164

160

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

122

124

123

2008

130

127

131

129

2009

132

130

136

132

2010

134

132

140

135

2011

138

137

144

139

2012

141

142

148

144

2013

143

144

152

146

2014

147

148

156

150

2015

149

153

159

154

2016

156

157

163

158

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta