Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2018-10-25
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2017/2018.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Bjuv 186 16,0 68,8
Bromölla 164 15,8 67,7
Burlöv 162 16,2 69,1
Båstad 134 15,6 83,6
Eslöv 390 14,7 78,2
Helsingborg 1 561 15,8 75,3
Hässleholm 613 16,0 72,9
Höganäs 322 15,1 81,4
Hörby 181 15,2 84,0
Höör 184 13,2 79,3
Klippan 176 16,1 65,9
Kristianstad 957 16,2 74,5
Kävlinge 459 16,0 87,4
Landskrona 468 16,1 70,3
Lomma 370 12,6 91,1
Lund 1 391 12,5 87,4
Malmö 3 133 15,0 65,3
Osby 139 16,1 79,9
Perstorp 85 15,2 49,4
Simrishamn 161 15,3 73,3
Sjöbo 128 15,8 72,7
Skurup 170 16,1 81,2
Staffanstorp 306 16,0 86,6
Svalöv 173 15,8 74,0
Svedala 292 15,4 75,0
Tomelilla 122 16,1 62,3
Trelleborg 537 16,1 76,5
Vellinge 533 14,5 91,7
Ystad 348 15,3 88,2
Åstorp 220 16,1 72,3
Ängelholm 488 15,0 84,0
Örkelljunga 126 16,0 77,8
Östra Göinge 190 15,6 65,3
Skåne län 14 869 15,1 76,0
Riket 112 478 15,1 77,1
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Bjuv 71,8 73,2 77,9 67,5 68,8
Bromölla 70,1 75,2 66,2 73,5 67,7
Burlöv 69,7 80,5 75,8 68,5 69,1
Båstad 85,2 76,2 77,3 70,3 83,6
Eslöv 84,1 83,2 82,1 79,8 78,2
Helsingborg 79,5 79,0 78,4 79,0 75,3
Hässleholm 79,1 80,9 75,5 75,2 72,9
Höganäs 87,5 86,2 88,7 83,7 81,4
Hörby 77,2 88,2 78,9 77,8 84,0
Höör 86,2 88,7 88,4 88,6 79,3
Klippan 72,6 84,6 75,3 68,8 65,9
Kristianstad 72,7 74,8 74,5 70,2 74,5
Kävlinge 92,7 92,5 85,3 89,2 87,4
Landskrona 73,0 74,5 76,4 70,8 70,3
Lomma 96,3 92,4 95,6 94,5 91,1
Lund 88,9 89,5 88,0 87,7 87,4
Malmö 64,2 68,6 67,7 65,8 65,3
Osby 60,2 82,5 85,8 80,0 79,9
Perstorp 68,1 76,2 74,0 56,1 49,4
Simrishamn 78,0 78,1 71,6 74,4 73,3
Sjöbo 81,7 80,8 71,4 68,7 72,7
Skurup 87,2 87,0 81,9 82,6 81,2
Staffanstorp 78,1 78,7 83,9 80,0 86,6
Svalöv 73,7 71,3 71,4 75,8 74,0
Svedala 81,6 72,6 74,8 76,8 75,0
Tomelilla 68,8 75,9 64,2 56,9 62,3
Trelleborg 81,3 81,9 80,8 76,1 76,5
Vellinge 97,9 93,7 93,7 90,5 91,7
Ystad 87,2 87,1 85,9 83,4 88,2
Åstorp 69,0 76,3 79,4 79,9 72,3
Ängelholm 87,8 89,1 84,6 87,6 84,0
Örkelljunga 68,6 83,6 74,3 75,2 77,8
Östra Göinge 78,2 77,5 70,9 62,4 65,3
Skåne län 78,0 79,7 78,3 76,5 76,0
Riket 79,5 79,2 79,2 77,7 77,1
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Bjuv 100 102 108 94 96
Bromölla 100 107 94 105 97
Burlöv 100 115 109 98 99
Båstad 100 89 91 83 98
Eslöv 100 99 98 95 93
Helsingborg 100 99 99 99 95
Hässleholm 100 102 95 95 92
Höganäs 100 99 101 96 93
Hörby 100 114 102 101 109
Höör 100 103 103 103 92
Klippan 100 117 104 95 91
Kristianstad 100 103 102 97 102
Kävlinge 100 100 92 96 94
Landskrona 100 102 105 97 96
Lomma 100 96 99 98 95
Lund 100 101 99 99 98
Malmö 100 107 105 102 102
Osby 100 137 143 133 133
Perstorp 100 112 109 82 73
Simrishamn 100 100 92 95 94
Sjöbo 100 99 87 84 89
Skurup 100 100 94 95 93
Staffanstorp 100 101 107 102 111
Svalöv 100 97 97 103 100
Svedala 100 89 92 94 92
Tomelilla 100 110 93 83 91
Trelleborg 100 101 99 94 94
Vellinge 100 96 96 92 94
Ystad 100 100 99 96 101
Åstorp 100 111 115 116 105
Ängelholm 100 101 96 100 96
Örkelljunga 100 122 108 110 113
Östra Göinge 100 99 91 80 84
Skåne län 100 102 100 98 97
Riket 100 100 100 98 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta