Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Eskilstuna

18,9

63,7

73,3

79,3

81,8

71,1

16,1

76,5

Flen

19,9

57,1

62,8

73,7

79,4

72,8

20,4

72,7

Gnesta

23,2

72,6

79,4

87,7

88,3

79,6

25,6

84,0

Katrineholm

22,7

68,6

74,6

80,2

83,1

73,7

18,5

77,9

Nyköping

26,8

72,6

78,3

85,2

87,3

78,5

20,0

82,4

Oxelösund

23,7

65,7

71,0

82,4

84,7

74,1

12,2

77,9

Strängnäs

24,5

70,7

78,6

87,5

88,8

77,3

23,0

83,5

Trosa

27,4

77,3

80,8

89,5

90,1

80,2

22,1

85,7

Vingåker

22,3

68,3

73,9

78,0

83,0

76,3

22,5

78,1

Södermanlands län

22,3

67,3

74,9

82,2

84,5

74,7

19,1

79,2

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Eskilstuna

21,4

63,3

69,5

76,7

80,8

69,9

12,6

74,3

Flen

20,5

57,1

58,7

70,8

78,2

71,9

16,2

70,7

Gnesta

29,9

72,0

79,1

87,4

87,1

75,7

20,2

82,6

Katrineholm

25,4

66,2

71,0

76,8

82,2

71,6

15,1

75,5

Nyköping

31,0

73,1

75,9

84,3

86,5

76,3

15,6

80,8

Oxelösund

24,5

59,1

67,9

82,8

83,8

71,5

9,4

76,4

Strängnäs

28,3

67,9

76,1

85,5

87,0

76,4

17,9

81,6

Trosa

25,0

75,3

77,0

87,6

88,9

76,7

16,8

83,1

Vingåker

21,1

62,9

71,7

76,1

81,4

72,5

17,0

75,7

Södermanlands län

24,9

66,3

71,7

80,2

83,4

73,0

14,9

77,2

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Eskilstuna

16,6

64,0

77,0

81,9

82,7

72,1

19,8

78,6

Flen

19,4

57,2

66,5

76,7

80,6

73,6

24,6

74,6

Gnesta

18,0

73,3

79,7

88,0

89,4

83,5

31,2

85,4

Katrineholm

20,1

70,8

77,9

83,5

84,1

75,9

22,0

80,2

Nyköping

23,0

72,1

80,6

86,1

88,1

80,8

24,7

83,9

Oxelösund

23,0

70,9

73,6

82,0

85,6

76,6

15,1

79,4

Strängnäs

20,8

73,1

81,1

89,5

90,4

78,2

28,3

85,3

Trosa

29,9

79,2

84,5

91,3

91,2

84,0

27,7

88,2

Vingåker

23,4

73,5

75,9

79,9

84,6

79,7

27,9

80,3

Södermanlands län

19,9

68,3

77,9

84,2

85,6

76,4

23,4

81,1

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Eskilstuna

18,9

63,7

73,3

79,3

81,8

71,1

16,1

76,5

Flen

19,9

57,1

62,8

73,7

79,4

72,8

20,4

72,7

Gnesta

23,2

72,6

79,4

87,7

88,3

79,6

25,6

84,0

Katrineholm

22,7

68,6

74,6

80,2

83,1

73,7

18,5

77,9

Nyköping

26,8

72,6

78,3

85,2

87,3

78,5

20,0

82,4

Oxelösund

23,7

65,7

71,0

82,4

84,7

74,1

12,2

77,9

Strängnäs

24,5

70,7

78,6

87,5

88,8

77,3

23,0

83,5

Trosa

27,4

77,3

80,8

89,5

90,1

80,2

22,1

85,7

Vingåker

22,3

68,3

73,9

78,0

83,0

76,3

22,5

78,1

Södermanlands län

22,3

67,3

74,9

82,2

84,5

74,7

19,1

79,2

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Eskilstuna

21,4

63,3

69,5

76,7

80,8

69,9

12,6

74,3

Flen

20,5

57,1

58,7

70,8

78,2

71,9

16,2

70,7

Gnesta

29,9

72,0

79,1

87,4

87,1

75,7

20,2

82,6

Katrineholm

25,4

66,2

71,0

76,8

82,2

71,6

15,1

75,5

Nyköping

31,0

73,1

75,9

84,3

86,5

76,3

15,6

80,8

Oxelösund

24,5

59,1

67,9

82,8

83,8

71,5

9,4

76,4

Strängnäs

28,3

67,9

76,1

85,5

87,0

76,4

17,9

81,6

Trosa

25,0

75,3

77,0

87,6

88,9

76,7

16,8

83,1

Vingåker

21,1

62,9

71,7

76,1

81,4

72,5

17,0

75,7

Södermanlands län

24,9

66,3

71,7

80,2

83,4

73,0

14,9

77,2

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Eskilstuna

16,6

64,0

77,0

81,9

82,7

72,1

19,8

78,6

Flen

19,4

57,2

66,5

76,7

80,6

73,6

24,6

74,6

Gnesta

18,0

73,3

79,7

88,0

89,4

83,5

31,2

85,4

Katrineholm

20,1

70,8

77,9

83,5

84,1

75,9

22,0

80,2

Nyköping

23,0

72,1

80,6

86,1

88,1

80,8

24,7

83,9

Oxelösund

23,0

70,9

73,6

82,0

85,6

76,6

15,1

79,4

Strängnäs

20,8

73,1

81,1

89,5

90,4

78,2

28,3

85,3

Trosa

29,9

79,2

84,5

91,3

91,2

84,0

27,7

88,2

Vingåker

23,4

73,5

75,9

79,9

84,6

79,7

27,9

80,3

Södermanlands län

19,9

68,3

77,9

84,2

85,6

76,4

23,4

81,1

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta