Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

Under 2018 var arbetslösheten i Södermanlands län högst i Flens kommun där 6,7 procent av den registrerade arbetskraften 16-64 år var arbetslösa. Lägst var arbetslösheten i Trosa kommun 1,5 procent. Genomsnittet för länet var under året 4,6 procent, för riket 3,9 procent

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2018

Kommun/Region Antal Andel (%)
Eskilstuna 2 934 5,9
Flen 473 6,7
Gnesta 123 2,4
Katrineholm 705 4,5
Nyköping 945 3,6
Oxelösund 235 4,3
Strängnäs 513 3,1
Trosa 108 1,8
Vingåker 173 4,3
Södermanlands län 6 210 4,6
Riket 185 710 3,8

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2018

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Södermalands län

Riket

Södermanlands län

Riket

2008

5 029

150 284

4,0

3,4

2009

8 344

236 828

6,3

5,7

2010

7 965

231 288

5,9

4,9

2011

6 955

206 431

5,4

4,6

2012

7 372

212 898

5,6

4,6

2013

7 280

214 295

5,4

4,5

2014

7 084

202 463

5,3

4,3

2015

6 772

194 385

5,1

4,1

2016

7 028

189 718

5,3

4,0

2017

6 743

191 927

5,0

4,0

2018

6 210

185 710

4,6

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2018. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Södermanlands län

Riket

2008

100

100

2009

166

158

2010

158

154

2011

138

137

2012

147

142

2013

145

143

2014

141

135

2015

135

129

2016

140

126

2017

134

128

2018

123

124

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta