Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkning kvartalssiffror

Befolkning kvartalssiffror

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

 

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

106 535

306

328

218

110

1 065

874

191

15

110

66

Flen

16 660

37

38

57

-19

302

254

48

-13

-3

64

Gnesta

11 342

82

33

22

11

223

154

69

-21

66

24

Katrineholm

34 759

149

121

82

39

466

358

108

6

47

55

Nyköping

56 472

177

143

118

25

664

517

147

8

86

53

Oxelösund

12 000

-40

26

40

-14

179

204

-25

-10

-26

11

Strängnäs

36 169

248

92

81

11

595

366

229

-4

210

23

Trosa

13 471

94

16

35

-19

272

158

114

-1

90

25

Vingåker

9 158

54

21

24

-3

184

127

57

20

9

28

Södermanlands län

296 566

1 107

818

677

141

3 063

2 125

938

.

589

349

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

106 229

305

277

276

1 186

1 186

900

286

41

71

174

Flen

16 623

-82

44

51

271

271

357

-86

-93

-69

76

Gnesta

11 260

23

35

30

165

165

151

14

-19

19

14

Katrineholm

34 610

60

116

99

425

425

386

39

39

-36

36

Nyköping

56 295

284

146

132

754

754

488

266

137

77

52

Oxelösund

12 040

-22

33

32

177

177

210

-33

-62

4

25

Strängnäs

35 921

160

82

88

517

517

361

156

-2

100

58

Trosa

13 377

68

23

29

232

232

167

65

-14

72

7

Vingåker

9 104

-32

16

36

176

176

191

-15

-27

-11

23

Södermanlands län

295 459

764

772

773

2 927

2 927

2 235

692

.

227

465

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

105 924

321

315

268

47

1 194

955

239

47

-58

250

Flen

16 705

-58

37

58

-21

340

388

-48

-112

-28

92

Gnesta

11 237

53

27

21

6

189

144

45

-15

25

35

Katrineholm

34 550

179

94

90

4

516

347

169

105

17

47

Nyköping

56 011

99

155

135

20

595

536

59

-6

2

63

Oxelösund

12 062

18

37

40

-3

208

188

20

4

-13

29

Strängnäs

35 761

191

79

85

-6

590

404

186

-9

150

45

Trosa

13 309

101

27

30

-3

284

186

98

23

54

21

Vingåker

9 136

-33

30

28

2

155

192

-37

-37

-31

31

Södermanlands län

294 695

871

801

755

46

3 094

2 363

731

.

118

613

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

105 603

209

297

235

62

1 371

1 244

127

80

-178

225

Flen

16 763

-78

31

50

-19

336

401

-65

-62

-55

52

Gnesta

11 184

37

26

17

9

184

157

27

-21

35

13

Katrineholm

34 371

122

86

101

-15

544

410

134

7

54

73

Nyköping

55 912

129

163

119

44

763

679

84

44

-41

81

Oxelösund

12 044

5

31

35

-4

213

206

7

-19

4

22

Strängnäs

35 570

128

81

74

7

612

496

116

2

67

47

Trosa

13 208

90

28

23

5

318

231

87

-23

92

18

Vingåker

9 169

0

27

24

3

177

177

0

-8

-17

25

Södermanlands län

293 824

642

770

678

92

3 542

3 025

517

.

-39

556

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

105 394

380

336

236

100

1 151

894

257

4

123

130

Flen