Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under 2018 ökade folkmängden i alla länets kommuner. Största ökningen redovisas för Trosa kommun, 3,0 procent. Länet ökade sin folkmängd med 1,2 procent och rikets folkmängd ökade med 1,1 procent.

Förändring av folkmängden 2017-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2017-2018

2017            

2018            

Antal          

Procent

Eskilstuna

104 709

105 924

1 215

1,2

Flen

16 864

16 705

-159

-0,9

Gnesta

11 019

11 237

218

2,0

Katrineholm

34 133

34 550

417

1,2

Nyköping

55 467

56 011

544

1,0

Oxelösund

12 008

12 062

54

0,4

Strängnäs

35 045

35 761

716

2,0

Trosa

12 916

13 309

393

3,0

Vingåker

9 180

9 136

-44

-0,5

Södermanlands län

291 341

294 695

3 354

1,2

Riket

10 120 242

10 230 185

109 943

1,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta