Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2018-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2017-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Eskilstuna

20 644

11 411

26 365

25 661

20 628

104 709

Flen

3 064

1 633

3 297

4 310

4 560

16 864

Gnesta

2 204

939

2 529

2 820

2 527

11 019

Katrineholm

6 546

3 562

7 807

8 461

7 757

34 133

Nyköping

10 409

5 365

12 931

13 645

13 117

55 467

Oxelösund

2 077

990

2 641

2 987

3 313

12 008

Strängnäs

6 910

3 192

7 990

9 077

7 876

35 045

Trosa

2 494

1 162

2 773

3 350

3 137

12 916

Vingåker

1 701

910

1 805

2 394

2 370

9 180

Södermanlands län

56 049

29 164

68 138

72 705

65 285

291 341

Riket

1 905 251

1 051 183

2 666 364

2 491 298

2 006 146

10 120 242

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Eskilstuna

19,7

10,9

25,2

24,5

19,7

100

Flen

18,2

9,7

19,6

25,6

27,0

100

Gnesta

20,0

8,5

23,0

25,6

22,9

100

Katrineholm

19,2

10,4

22,9

24,8

22,7

100

Nyköping

18,8

9,7

23,3

24,6

23,6

100

Oxelösund

17,3

8,2

22,0

24,9

27,6

100

Strängnäs

19,7

9,1

22,8

25,9

22,5

100

Trosa

19,3

9,0

21,5

25,9

24,3

100

Vingåker

18,5

9,9

19,7

26,1

25,8

100

Södermanlands län

19,2

10,0

23,4

25,0

22,4

100

Riket

18,8

10,4

26,3

24,6

19,8

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             
             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta