Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2018-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Eskilstuna

21 100

11 363

26 793

25 900

20 768

105 924

Flen

3 043

1 597

3 222

4 256

4 587

16 705

Gnesta

2 252

955

2 594

2 818

2 618

11 237

Katrineholm

6 675

3 602

7 901

8 494

7 878

34 550

Nyköping

10 626

5 232

13 142

13 721

13 290

56 011

Oxelösund

2 159

981

2 683

2 901

3 338

12 062

Strängnäs

7 042

3 252

8 151

9 219

8 097

35 761

Trosa

2 542

1 171

2 908

3 443

3 245

13 309

Vingåker

1 702

908

1 772

2 370

2 384

9 136

Södermanlands län

57 141

29 061

69 166

73 122

66 205

294 695

Riket

1 934 106

1 042 729

2 707 418

2 510 221

2 035 711

10 230 185

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Eskilstuna

19,9

10,7

25,3

24,5

19,6

100

Flen

18,2

9,6

19,3

25,5

27,5

100

Gnesta

20,0

8,5

23,1

25,1

23,3

100

Katrineholm

19,3

10,4

22,9

24,6

22,8

100

Nyköping

19,0

9,3

23,5

24,5

23,7

100

Oxelösund

17,9

8,1

22,2

24,1

27,7

100

Strängnäs

19,7

9,1

22,8

25,8

22,6

100

Trosa

19,1

8,8

21,8

25,9

24,4

100

Vingåker

18,6

9,9

19,4

25,9

26,1

100

Södermanlands län

19,4

9,9

23,5

24,8

22,5

100

Riket

18,9

10,2

26,5

24,5

19,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta