Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-01-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Eskilstuna

7 087

11

0,2

Flen

1 688

28

1,7

Gnesta

862

0

0,0

Katrineholm

1 447

3

0,2

Nyköping

3 470

16

0,5

Oxelösund

1 196

1

0,1

Strängnäs

1 256

1

0,1

Trosa

594

0

0,0

Vingåker

336

8

2,4

Södermanlands län

17 936

68

0,4

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Eskilstuna

6 351

6 351

6 351

6 351

6 379

6 379

6 379

6 379

6 901

7 087

Flen

1 774

1 775

1 775

1 725

1 736

1 693

1 701

1 687

1 672

1 688

Gnesta

800

814

814

814

922

812

812

812

812

862

Katrineholm

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

1 411

1 447

Nyköping

3 997

4 057

4 069

4 125

4 141

4 101

4 140

3 320

3 387

3 470

Oxelösund

1 379

1 287

1 253

1 250

1 238

1 250

1 197

1 197

1 234

1 196

Strängnäs

1 116

1 116

1 116

1 170

1 156

1 162

1 162

1 195

1 195

1 256

Trosa

908

908

956

984

984

1 043

1 043

578

578

594

Vingåker

352

352

352

352

352

306

306

306

320

336

Södermanlands län

18 338

18 321

18 347

18 432

18 569

18 407

18 401

17 135

17 510

17 936

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Eskilstuna

135

156

170

173

57

32

21

7

9

11

Flen

101

138

128

89

87

81

100

21

28

28

Gnesta

3

17

14

1

1

2

0

0

5

0

Katrineholm

51

49

57

47

43

72

16

6

2

3

Nyköping

29

43

51

89

32

27

62

18

21

16

Oxelösund

7

31

25

12

1

14

2

3

0

1

Strängnäs

13

14

6

28

22

20

17

2

6

1

Trosa

1

2

..

9

4

10

0

4

0

0

Vingåker

31

1

2

3

5

11

5

3

2

8

Södermanlands län

371

451

453

451

252

269

223

64

73

68

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Eskilstuna

2,1

2,5

2,7

2,7

0,9

0,5

0,3

0,1

0,1

0,2

Flen

5,7

7,8

7,2

5,2

5,0

4,8

5,9

1,2

1,7

1,7

Gnesta

0,4

2,1

1,7

0,1

0,1

0,2

0,0

0,0

0,6

0,0

Katrineholm

3,1

3,0

3,4

2,8

2,6

4,3

1,0

0,4

0,1

0,2

Nyköping

0,7

1,1

1,3

2,2

0,8

0,7

1,5

0,5

0,6

0,5

Oxelösund

0,5

2,4

2,0

1,0

0,1

1,1

0,2

0,3

0,0

0,1

Strängnäs

1,2

1,3

0,5

2,4

1,9

1,7

1,5

0,2

0,5

0,1

Trosa

0,1

0,2

..

0,9

0,4

1,0

0,0

0,7

0,0

0,0

Vingåker

8,8

0,3

0,6

0,9

1,4

3,6

1,6

1,0

0,6

2,4

Södermanlands län

2,0

2,5

2,5

2,4

1,4

1,5

1,2

0,4

0,4

0,4

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag. Index år 2004=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Eskilstuna

100

100

100

100

100

100

100

100

109

112

Flen

100

100

100

97

98

95

96

95

94

95

Gnesta

100

102

102

102

115

102

102

102

102

108

Katrineholm

100

100

100

100

100

100

100

100

85

87

Nyköping

100

102

102

103

104

103

104

83

85

87

Oxelösund

100

93

91

91

90

91

87

87

89

87

Strängnäs

100

100

100

105

104

104

104

107

107

113

Trosa

100

100

105

108

108

115

115

64

64

65

Vingåker

100

100

100

100

100

87

87

87

91

95

Södermanlands län

100

100

100

101

101

100

100

93

95

98

Riket

100

99

100

100

98

97

96

95

94

94

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Eskilstuna

100

116

126

128

42

24

16

5

7

8

Flen

100

137

127

88

86

80

99

21

28

28

Gnesta

100

567

467

33

33

67

0

0

167

0

Katrineholm

100

96

112

92

84

141

31

12

4

6

Nyköping

100

148

176

307

110

93

214

62

72

55

Oxelösund

100

443

357

171

14

200

29

43

0

14

Strängnäs

100

108

46

215

169

154

131

15

46

8

Trosa

100

200

..

900

400

1 000

0

400

0

0

Vingåker

100

3

6

10

16

35

16

10

6

26

Södermanlands län

100

122

122

122

68

73

60

17

20

18

Riket

100

96

80

70

65

72

48

41

19

14

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta