Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2018-10-12
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2017

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds-belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Eskilstuna

4 293

194 936

45 408

1 871

Flen

576

24 893

43 217

1 478

Gnesta

118

4 849

41 091

443

Katrineholm

1 191

59 473

49 935

1 753

Nyköping

1 258

67 062

53 308

1 215

Oxelösund

355

11 848

33 374

990

Strängnäs

726

31 457

43 329

903

Trosa

114

3 985

34 956

314

Vingåker

318

14 746

46 370

1 613

Södermanlands län

8 889

413 247

46 490

1 426

Riket

213 550

10 732 616

50 258

1 067

Källa: Socialstyrelsen

         

 

Ekonomiskt bistånd 2007-2017, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

4 243

4 588

5 370

5 536

5 237

5 000

5 460

5 231

5 259

4 862

4 293

Flen

453

532

611

696

691

691

644

566

529

520

576

Gnesta

205

233

252

279

232

214

203

168

172

140

118

Katrineholm

978

1 128

1 314

1 388

1 507

1 365

1 392

1 399

1 406

1 382

1 191

Nyköping

1 028

1 034

1 176

1 111

1 071

1 071

1 157

1 147

1 181

1 203

1 258

Oxelösund

214

191

245

271

248

226

272

404

454

335

355

Strängnäs

844

858

922

948

915

943

845

872

808

716

726

Trosa

203

192

176

166

138

136

139

146

141

118

114

Vingåker

215

245

255

221

236

269

294

272

309

334

318

Södermanlands län

8 323

8 926

10 246

10 543

10 207

9 826

10 338

10 136

10 188

9 549

8 889

Riket

211586

215172

237307

247210

235974

225106

228056

226684

226511

220112

213550

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

1 837

2 173

2 717

2 782

2 626

1 956

2 355

2 114

2 013

2 008

1 871

Flen

970

1 323

1 587

1 861

1 934

1 826

1 675

1 446

1 186

1 308

1 478

Gnesta

628

796

1 033

1 067

836

707

692

584

584

503

443

Katrineholm

1 101

1 491

1 795

1 796

2 162

1 705

1 780

1 775

1 831

2 056

1 753

Nyköping

761

786

844

866

865

766

891

921

1 064

1 142

1 215

Oxelösund

488

534

705

763

648

610

663

862

866

814

990

Strängnäs

1 085

1 106

1 232

1 325

1 347

1 282

1 118

1 116

952

894

903

Trosa

499

528

517

563

465

353

368

408

386

338

314

Vingåker

647

995

951

682

664

792

993

997

1 136

1 323

1 613

Södermanlands län

1 200

1 418

1 705

1 757

1 736

1 404

1 560

1 471

1 437

1 475

1 426

Riket

968

1 027

1 189

1 236

1 190

1 116

1 125

1 088

1 081

1 060

1 067

Källa: Socialstyrelsen

 

Ekonomiskt bistånd 2007-2017. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2007=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

100

108

127

130

123

118

129

123

124

115

101

Flen

100

117

135

154

153

153

142

125

117

115

127

Gnesta

100

114

123

136

113

104

99

82

84

68

58

Katrineholm

100

115

134

142

154

140

142

143

144

141

122

Nyköping

100

101

114

108

104

104

113

112

115

117

122

Oxelösund

100

89

114

127

116

106

127

189

212

157

166

Strängnäs

100

102

109

112

108

112

100

103

96

85

86

Trosa

100

95

87

82

68

67

68

72

69

58

56

Vingåker

100

114

119

103

110

125

137

127

144

155

148

Södermanlands län

100

107

123

127

123

118

124

122

122

115

107

Riket

100

102

112

117

112

106

108

107

107

104

101

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

100

118

148

151

143

106

128

115

110

109

102

Flen

100

136

164

192

199

188

173

149

122

135

152

Gnesta

100

127

164

170

133

113

110

93

93

80

71

Katrineholm

100

135

163

163

196

155

162

161

166

187

159

Nyköping

100

103

111

114

114

101

117

121

140

150

160

Oxelösund

100

109

144

156

133

125

136

177

177

167

203

Strängnäs

100

102

114

122

124

118

103

103

88

82

83

Trosa

100

106

104

113

93

71

74

82

77

68

63

Vingåker

100

154

147

105

103

122

153

154

176

204

249

Södermanlands län

100

118

142

146

145

117

130

123

120

123

119

Riket

100

106

123

128

123

115

116

112

112

110

110

Källa: Socialstyrelsen

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta