Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Elförbrukning i bostäder

Elförbrukning i bostäder

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning i bostäder 2017, MWh per invånare

Region Elförbrukning bostäder (GWh) Folkmängd Elförbrukning per inv. (MWh)
Stockholms län 5 871 2 308 143 2,5
Uppsala län 1 100 368 971 3,0
Södermanlands län 951 291 341 3,3
Östergötlands län 1 251 457 496 2,7
Jönköpings län 1 238 357 237 3,5
Kronobergs län 577 197 519 2,9
Kalmar län 741 243 536 3,0
Gotlands län 199 58 595 3,4
Blekinge län 579 159 371 3,6
Skåne län 4 141 1 344 689 3,1
Hallands län 1 277 324 825 3,9
Västra Götalands län 5 301 1 690 782 3,1
Värmlands län .. 280 399 ..
Örebro län 997 298 907 3,3
Västmanlands län 734 271 095 2,7
Dalarnas län 1 277 286 165 4,5
Gävleborgs län 1 061 285 637 3,7
Västernorrlands län 995 245 968 4,0
Jämtlands län 547 129 806 4,2
Västerbottens län .. 268 465 ..
Norrbottens län 1 158 251 295 4,6
Riket .. 10 120 242 ..
Elförbrukning i bostäder 2006-2017, MWh per invånare

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 3,2 3,1 3,0 2,9 3,2 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5
Uppsala län 3,4 3,2 2,4 2,8 2,9 2,9 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0
Södermanlands län 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,5 3,7 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3
Östergötlands län 3,4 2,8 2,9 2,8 3,2 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7
Jönköpings län 3,6 3,5 3,6 3,5 4,0 3,5 3,6 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5
Kronobergs län 3,3 3,1 3,2 3,1 3,4 3,0 3,1 3,1 2,8 2,8 2,9 2,9
Kalmar län 3,2 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0
Gotlands län 3,2 3,5 3,8 3,4 3,9 3,6 3,6 4,9 3,0 .. 2,8 3,4
Blekinge län 3,6 4,0 4,1 4,1 3,7 3,4 4,0 4,0 3,5 3,2 3,8 3,6
Skåne län 3,4 3,4 3,4 3,3 3,6 3,2 3,3 3,2 2,9 3,0 3,1 3,1
Hallands län 4,3 3,8 4,0 4,2 4,4 4,0 4,1 4,0 3,7 3,9 3,2 3,9
Västra Götalands län 3,3 3,1 3,1 3,2 3,4 3,1 3,2 3,1 2,9 3,1 3,2 3,1
Värmlands län 3,7 3,5 3,6 3,6 4,2 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7 ..
Örebro län 3,8 3,4 3,4 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,3
Västmanlands län 3,3 3,3 3,2 2,9 3,1 2,7 2,9 2,7 2,7 2,6 2,2 2,7
Dalarnas län 4,2 4,2 4,3 4,1 4,6 4,0 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,5
Gävleborgs län 3,6 3,5 3,4 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 3,7
Västernorrlands län 4,6 4,1 4,2 4,1 4,6 3,9 4,2 4,1 3,9 4,0 4,1 4,0
Jämtlands län 4,9 4,5 4,3 4,5 4,7 3,9 4,2 4,0 3,8 .. 4,2 4,2
Västerbottens län 4,6 4,5 4,5 4,5 4,7 4,1 4,3 4,1 3,9 4,0 4,2 ..
Norrbottens län 5,0 4,7 4,6 4,2 4,6 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6
Riket 3,6 3,4 3,4 3,3 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 3,1 3,2 ..
Utveckling av elförbrukningen i bostäder 2006-2017 per invånare. Index år 2006=100

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 100 97 94 91 100 91 91 88 81 81 81 78
Uppsala län 100 94 71 82 85 85 94 88 85 88 88 88
Södermanlands län 100 100 100 100 113 109 116 106 100 100 100 103
Östergötlands län 100 82 85 82 94 82 85 85 79 79 82 79
Jönköpings län 100 97 100 97 111 97 100 94 89 94 94 97
Kronobergs län 100 94 97 94 103 91 94 94 85 85 88 88
Kalmar län 100 103 100 103 109 103 103 103 97 97 97 94
Gotlands län 100 109 119 106 122 113 113 153 94 .. 88 106
Blekinge län 100 111 114 114 103 94 111 111 97 89 106 100
Skåne län 100 100 100 97 106 94 97 94 85 88 91 91
Hallands län 100 88 93 98 102 93 95 93 86 91 74 91
Västra Götalands län 100 94 94 97 103 94 97 94 88 94 97 94
Värmlands län 100 95 97 97 114 97 100 103 95 95 100 ..
Örebro län 100 89 89 92 100 89 92 92 87 87 92 87
Västmanlands län 100 100 97 88 94 82 88 82 82 79 67 82
Dalarnas län 100 100 102 98 110 95 102 100 95 98 100 107
Gävleborgs län 100 97 94 97 106 94 97 97 92 94 97 103
Västernorrlands län 100 89 91 89 100 85 91 89 85 87 89 87
Jämtlands län 100 92 88 92 96 80 86 82 78 .. 86 86
Västerbottens län 100 98 98 98 102 89 93 89 85 87 91 ..
Norrbottens län 100 94 92 84 92 84 88 84 84 84 92 92
Riket 100 94 94 92 100 92 94 92 86 86 89 ..

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta