Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Elleveranser till tillverkning…

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

Senast uppdaterad 2018-12-03
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2017

Region Elleveranser, GWh Antal arbets-ställen. Industri och gruvor Elförbrukning per arbetsställe, MWh
Stockholms län 3 321 38 576 86
Uppsala län 313 5 888 53
Södermanlands län 971 4 694 207
Östergötlands län 3 234 6 359 509
Jönköpings län 1 709 6 141 278
Kronobergs län 1 040 3 413 305
Kalmar län 1 459 4 209 347
Gotlands län 361 1 598 226
Blekinge län 582 2 171 268
Skåne län 2 729 19 568 139
Hallands län 1 733 6 127 283
Västra Götalands län 6 238 27 884 224
Värmlands län 2 737 4 595 596
Örebro län 1 314 4 516 291
Västmanlands län 937 4 034 232
Dalarnas län 4 124 5 765 715
Gävleborgs län 2 694 5 040 535
Västernorrlands län 6 858 4 159 1 649
Jämtlands län 189 3 334 57
Västerbottens län 1 724 4 275 403
Norrbottens län 4 798 4 507 1 065
Riket 49 063 166 853 294
Källa: Statistiska centralbyrån
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2006-2017, GWh

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 3 866 3 413 3 434 2 957 3 228 3 692 3 522 3 658 3 434 3 423 3 514 3 321
Uppsala län 676 648 585 691 326 459 368 271 254 308 325 313
Södermanlands län 1 259 1 503 1 495 1 099 1 231 1 199 946 932 899 1 162 967 971
Östergötlands län 3 705 3 628 3 376 3 275 3 365 3 273 3 150 3 152 3 007 2 973 3 182 3 234
Jönköpings län 1 662 1 738 1 756 1 618 1 652 1 649 1 653 1 593 1 586 1 560 1 635 1 709
Kronobergs län 744 620 598 533 1 729 167 1 587 1 616 1 561 1 535 1 460 1 040
Kalmar län 1 342 1 526 1 545 1 468 770 846 860 863 876 817 902 1 459
Gotlands län 338 335 346 284 287 288 315 64 312 .. 343 361
Blekinge län 1 134 1 012 970 952 520 518 630 619 .. 551 563 582
Skåne län 3 790 3 751 3 644 3 114 3 301 3 096 3 126 3 126 2 979 2 851 2 859 2 729
Hallands län 2 605 2 696 2 577 2 388 2 229 2 276 2 270 1 785 .. 1 587 1 688 1 733
Västra Götalands län 8 106 8 090 7 801 6 431 6 227 6 653 6 154 6 145 6 112 6 235 6 137 6 238
Värmlands län 3 786 3 635 3 285 3 744 3 502 2 882 2 926 2 480 2 772 2 834 2 819 2 737
Örebro län 1 702 1 563 2 085 2 729 3 253 1 406 1 379 1 362 1 371 1 355 1 378 1 314
Västmanlands län 1 250 1 253 1 228 984 1 082 1 151 1 072 1 043 1 014 971 956 937
Dalarnas län 5 395 5 549 5 453 3 731 5 249 5 215 4 871 4 842 4 234 4 158 4 363 4 124
Gävleborgs län 2 624 2 913 2 749 2 459 3 075 3 383 3 563 2 808 2 805 2 788 2 782 2 694
Västernorrlands län 7 588 7 842 7 396 6 503 6 966 7 581 7 807 7 690 7 128 6 650 6 851 6 858
Jämtlands län 334 336 332 308 290 266 282 268 238 .. 184 189
Västerbottens län 1 803 1 882 1 810 1 660 1 669 1 766 1 765 1 747 1 748 1 720 1 717 1 724
Norrbottens län 3 694 4 011 4 093 3 727 4 543 4 571 4 733 4 891 4 899 4 730 4 883 4 798
Riket 57 406 57 944 56 558 50 657 54 496 53 843 52 981 50 935 49 552 48 784 49 506 49 063
Utveckling av elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2006-2017, Index år 2006=100

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 100 88 89 76 83 95 91 95 89 89 91 86
Uppsala län 100 96 87 102 48 68 54 40 38 46 48 46
Södermanlands län 100 119 119 87 98 95 75 74 71 92 77 77
Östergötlands län 100 98 91 88 91 88 85 85 81 80 86 87
Jönköpings län 100 105 106 97 99 99 99 96 95 94 98 103
Kronobergs län 100 83 80 72 232 22 213 217 210 206 196 140
Kalmar län 100 114 115 109 57 63 64 64 65 61 67 109
Gotlands län 100 99 102 84 85 85 93 19 92 .. 101 107
Blekinge län 100 89 86 84 46 46 56 55 .. 49 50 51
Skåne län 100 99 96 82 87 82 82 82 79 75 75 72
Hallands län 100 103 99 92 86 87 87 69 .. 61 65 67
Västra Götalands län 100 100 96 79 77 82 76 76 75 77 76 77
Värmlands län 100 96 87 99 92 76 77 66 73 75 74 72
Örebro län 100 92 123 160 191 83 81 80 81 80 81 77
Västmanlands län 100 100 98 79 87 92 86 83 81 78 76 75
Dalarnas län 100 103 101 69 97 97 90 90 78 77 81 76
Gävleborgs län 100 111 105 94 117 129 136 107 107 106 106 103
Västernorrlands län 100 103 97 86 92 100 103 101 94 88 90 90
Jämtlands län 100 101 99 92 87 80 84 80 71 .. 55 57
Västerbottens län 100 104 100 92 93 98 98 97 97 95 95 96
Norrbottens län 100 109 111 101 123 124 128 132 133 128 132 130
Riket 100 101 99 88 95 94 92 89 .. .. 86 85

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta