Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Flerbostadshus fördelat efter …

Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2018-05-29
Förklaring
Energistatistik för flerbostadshus syftar till att beskriva ytor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus i fastigheter som ägs av stat, landsting eller kommun, enskilda fysiska eller juridiska personer, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus fördelat efterenergikälla/energibärare 2017, GWh

                   

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

108

7 005

644

..

..

..

37

..

7 808

Uppsala län

972

58

-

-

1 030

Södermanlands län

..

691

40

-

-

731

Östergötlands län

..

1 491

88

-

-

1 580

Jönköpings län

1

643

117

24

-

-

..

800

Kronobergs län

..

332

55

-

-

389

Kalmar län

..

614

40

-

-

..

673

Gotlands län

55

..

-

-

58

Blekinge län

..

172

35

-

-

..

218

Skåne län

9

3 349

179

129

-

-

2

3 669

Hallands län

..

399

92

26

-

-

524

Västra Götalands län

27

3 344

320

7

-

-

23

..

3 722

Värmlands län

2

638

86

-

-

..

733

Örebro län

840

31

-

-

..

891

Västmanlands län

..

1 100

30

-

-

..

1 134

Dalarnas län

6

516

35

-

-

..

596

Gävleborgs län

..

722

19

-

-

..

751

Västernorrlands län

..

679

61

-

-

742

Jämtlands län

..

274

42

-

-

325

Västerbottens län

657

34

-

-

691

Norrbottens län

535

33

-

-

..

572

Riket

181

25 027

2 044

195

..

..

183

4

27 638

                   

Region

Andelar (procent)

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

1,4

89,7

8,2

..

..

..

0,5

..

100

Uppsala län

-

94,4

5,6

-

-

-

-

-

100

Södermanlands län

..

94,5

5,5

-

-

-

-

-

100

Östergötlands län

..

94,4

5,6

-

-

-

-

-

100

Jönköpings län

0,1

80,4

14,6

3,0

-

-

..

-

100

Kronobergs län

..

85,3

14,1

-

-

-

-

-

100

Kalmar län

..

91,2

5,9

-

-

-

..

-

100

Gotlands län

-

94,8

..

-

-

-

-

-

100

Blekinge län

..

78,9

16,1

-

-

-

..

-

100

Skåne län

0,2

91,3

4,9

3,5

-

-

-

0,1

100

Hallands län

..

76,1

17,6

5,0

-

-

-

-

100

Västra Götalands län

0,7

89,8

8,6

0,2

-

-

0,6

..

100

Värmlands län

0,3

87,0

11,7

-

-

-

..

-

100

Örebro län

-

94,3

3,5

-

-

-

..

-

100

Västmanlands län

..

97,0

2,6

-

-

-

..

-

100

Dalarnas län

1,0

86,6

5,9

-

-

-

..

-

100

Gävleborgs län

..

96,1

2,5

-

-

-

..

-

100

Västernorrlands län

..

91,5

8,2

-

-

-

-

-

100

Jämtlands län

..

84,3

12,9

-

-

-

-

-

100

Västerbottens län

-

95,1

4,9

-

-

-

-

-

100

Norrbottens län

-

93,5

5,8

-

-

-

..

-

100

Riket

0,7

90,6

7,4

0,7

..

..

0,7

0,0

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta