Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Värmeverk, GWh

Värmeverk, GWh

Senast uppdaterad 2018-12-06
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2017. GWh

Region GWh
Stockholms län 12 337
Uppsala län 2 480
Södermanlands län 1 576
Östergötlands län 3 207
Jönköpings län 1 861
Kronobergs län 1 138
Kalmar län 1 260
Gotlands län 205
Blekinge län 491
Skåne län 5 834
Hallands län 953
Västra Götalands län 7 165
Värmlands län 1 324
Örebro län 1 782
Västmanlands län 2 146
Dalarnas län 1 373
Gävleborgs län 2 059
Västernorrlands län 1 449
Jämtlands län 804
Västerbottens län 1 998
Norrbottens län 2 078
Riket 53 519
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2007-2017. GWh

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 11 958 11 919 12 453 14 732 12 496 13 530 12 041 11 912 12 302 12 507 12 337
Uppsala län 2 396 2 344 2 549 2 941 2 369 2 580 2 485 2 376 2 363 2 452 2 480
Södermanlands län 1 360 1 342 1 706 1 718 1 459 1 669 1 636 1 495 1 501 1 601 1 576
Östergötlands län 3 290 3 245 3 669 3 856 3 260 3 661 3 389 3 160 3 217 3 388 3 207
Jönköpings län 1 538 1 453 1 935 2 013 1 720 1 899 1 895 1 716 1 762 1 844 1 861
Kronobergs län 1 007 994 1 149 1 315 1 183 1 255 1 220 1 122 1 175 1 165 1 138
Kalmar län 1 026 1 028 1 235 1 441 1 233 1 231 1 250 1 148 1 183 1 278 1 260
Gotlands län 177 173 229 249 223 230 66 210 202 216 205
Blekinge län 229 342 244 346 321 459 466 445 522 486 491
Skåne län 5 245 5 245 5 201 7 012 6 113 5 881 5 815 5 348 5 507 5 861 5 834
Hallands län 718 802 701 713 577 841 802 873 925 981 953
Västra Götalands län 5 518 5 786 6 636 7 918 7 282 7 556 7 462 6 839 6 986 7 385 7 165
Värmlands län 1 369 1 390 1 594 1 791 1 415 1 282 1 292 1 352 1 447 1 482 1 324
Örebro län 1 770 1 836 2 199 2 324 1 801 1 934 1 859 1 732 1 655 1 871 1 782
Västmanlands län 2 291 2 264 2 424 2 662 2 228 2 374 2 234 2 162 2 115 2 255 2 146
Dalarnas län 1 179 1 136 1 505 2 029 1 324 1 411 1 353 1 304 1 385 1 460 1 373
Gävleborgs län 1 839 1 547 1 644 1 664 1 401 1 490 1 774 1 822 1 993 2 086 2 059
Västernorrlands län 1 495 1 062 2 594 2 314 1 932 1 636 1 489 1 411 1 351 1 439 1 449
Jämtlands län 688 736 724 914 717 855 796 778 742 799 804
Västerbottens län 1 763 1 876 2 011 2 159 1 833 1 952 1 910 1 859 1 813 1 990 1 998
Norrbottens län 1 616 1 749 1 882 2 153 1 896 2 098 2 017 1 940 1 916 2 041 2 078
Riket 48 473 48 269 54 283 62 266 52 781 55 821 53 251 51 003 52 062 54 588 53 519
Utveckling av bruttoproduktion av fjärrvärme 2007-2017. Index år 2007=100

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 100 100 104 123 104 113 101 100 103 105 103
Uppsala län 100 98 106 123 99 108 104 99 99 102 104
Södermanlands län 100 99 125 126 107 123 120 110 110 118 116
Östergötlands län 100 99 112 117 99 111 103 96 98 103 97
Jönköpings län 100 94 126 131 112 123 123 112 115 120 121
Kronobergs län 100 99 114 131 117 125 121 111 117 116 113
Kalmar län 100 100 120 140 120 120 122 112 115 125 123
Gotlands län 100 98 129 141 126 130 37 119 114 122 116
Blekinge län 100 149 107 151 140 200 203 194 228 212 214
Skåne län 100 100 99 134 117 112 111 102 105 112 111
Hallands län 100 112 98 99 80 117 112 122 129 137 133
Västra Götalands län 100 105 120 143 132 137 135 124 127 134 130
Värmlands län 100 102 116 131 103 94 94 99 106 108 97
Örebro län 100 104 124 131 102 109 105 98 94 106 101
Västmanlands län 100 99 106 116 97 104 98 94 92 98 94
Dalarnas län 100 96 128 172 112 120 115 111 117 124 116
Gävleborgs län 100 84 89 90 76 81 96 99 108 113 112
Västernorrlands län 100 71 174 155 129 109 100 94 90 96 97
Jämtlands län 100 107 105 133 104 124 116 113 108 116 117
Västerbottens län 100 106 114 122 104 111 108 105 103 113 113
Norrbottens län 100 108 116 133 117 130 125 120 119 126 129
Riket 100 100 112 128 109 115 110 105 107 113 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta