Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2018, ton

     

Typ av gods

Stockholm-Skavsta

Totalt Södermanlands län

Fraktgods

135

135

Post

 

 

Totalt

135

135

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2000-2018, ton

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2000

9 283

9 283

2001

1 829

1 829

2002

1 961

1 961

2003

527

527

2004

871

871

2005

2 001

2 001

2006

2 535

2 535

2007

2 130

2 130

2008

416

416

2009

4

4

2010

18

18

2011

5

5

2012

264

264

2013

547

547

2014

302

302

2015

305

305

2016

364

364

2017

570

570

2018

135

135

     

Post per flygplats 2000-2018, ton

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2000

4

4

2001

3

3

2002

28

28

2003

6

6

2004

105

105

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

     

Fraktgods och post flygplats 2000-2018, ton

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2000

9 287

9 287

2001

1 832

1 832

2002

1 989

1 989

2003

533

533

2004

976

976

2005

2 001

2 001

2006

2 535

2 535

2007

2 130

2 130

2008

416

416

2009

4

4

2010

18

18

2011

5

5

2012

264

264

2013

547

547

2014

302

302

2015

305

305

2016

364

364

2017

570

570

2018

135

135

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2000-2018. Index år 2000=100

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2000

100

100

2001

20

20

2002

21

21

2003

6

6

2004

9

9

2005

22

22

2006

27

27

2007

23

23

2008

4

4

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

2012

3

3

2013

6

6

2014

3

3

2015

3

3

2016

4

4

2017

6

6

2018

1

1

     

Utveckling av post per flygplats 2000-2018. Index år 2000=100

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2000

100

100

2001

75

75

2002

700

700

2003

150

150

2004

2 625

2 625

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

     

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2000-2018. Index år 2000=100

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2000

100

100

2001

20

20

2002

21

21

2003

6

6

2004

11

11

2005

22

22

2006

27

27

2007

23

23

2008

4

4

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

2012

3

3

2013

6

6

2014

3

3

2015

3

3

2016

4

4

2017

6

6

2018

1

1

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta