Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2019-04-29
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Under år 2018 lastades och lossades 140 miljoner ton gods i de svenska hamnarna. Av detta gick 88 procent på utrikes sjöfart och 12 procent inrikes. 30 procent av detta gods, 42,4 miljoner ton, lossades eller lastades i Västra Götalands län. Minsta godsmängden, 0,4 miljoner ton, lastades eller lossades i Uppsalas län. I Södermanlands län lastas och lossas 5,1 miljon ton. Fem län saknar sjöfart på grund av sin geografiska placering.

Inrikes och utrikes sjöfart 2018, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 518

346

5 829

2 967

10 660

Uppsala län

2

46

292

78

418

Södermanlands län

1 356

131

1 884

961

4 332

Östergötlands län

720

84

1 837

1 250

3 891

Kalmar län

401

306

1 451

1 061

3 219

Gotlands län

553

357

46

81

1 037

Blekinge län

351

148

4 711

3 029

8 239

Skåne län

1 136

946

16 649

13 678

32 409

Hallands län

412

66

2 110

2 177

4 765

Västra Götalands län

981

1 879

21 221

18 320

42 401

Värmlands län

39

34

659

519

1 251

Västmanlands län

832

66

1 399

286

2 583

Gävleborgs län

793

427

3 383

2 316

6 919

Västernorrlands län

249

157

2 677

2 058

5 141

Västerbottens län

430

173

1 147

1 696

3 446

Norrbottens län

779

1 601

3 089

4 328

9 797

Riket

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2018

           

Södermanlands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

2 009

2 705

4 714

42,6

57,4

1997

1 742

2 504

4 246

41,0

59,0

1998

1 520

3 251

4 771

31,9

68,1

1999

1 419

2 864

4 283

33,1

66,9

2000

1 622

3 115

4 737

34,2

65,8

2001

1 290

3 440

4 729

27,3

72,7

2002

1 303

3 521

4 824

27,0

73,0

2003

1 496

3 653

5 149

29,1

70,9

2004

1 470

4 328

5 798

25,4

74,6

2005

1 483

5 443

6 926

21,4

78,6

2006

1 436

5 066

6 502

22,1

77,9

2007

1 986

5 174

7 160

27,7

72,3

2008

2 004

5 401

7 405

27,1

72,9

2009

689

3 559

4 248

16,2

83,8

2010

2 249

5 090

7 339

30,6

69,4

2011

1 785

3 880

5 665

31,5

68,5

2012

1 280

2 761

4 041

31,7

68,3

2013

1 522

3 118

4 640

32,8

67,2

2014

1 586

3 671

5 257

30,2

69,8

2015

2 309

3 542

5 851

39,5

60,5

2016

1 629

4 006

5 635

28,9

71,1

2017

1 466

3 628

5 094

28,8

71,2

2018

1 487

2 845

4 332

34,3

65,7

Riket

År

Ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

 

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2018

           

Södermanlands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

2 009

2 705

4 714

42,6

57,4

1997

1 742

2 504

4 246

41,0

59,0

1998

1 520

3 251

4 771

31,9

68,1

1999

1 419

2 864

4 283

33,1

66,9

2000

1 622

3 115

4 737

34,2

65,8

2001

1 290

3 440

4 729

27,3

72,7

2002

1 303

3 521

4 824

27,0

73,0

2003

1 496

3 653

5 149

29,1

70,9

2004

1 470

4 328

5 798

25,4

74,6

2005

1 483

5 443

6 926

21,4

78,6

2006

1 436

5 066

6 502

22,1

77,9

2007

1 986

5 174

7 160

27,7

72,3

2008

2 004

5 401

7 405

27,1

72,9

2009

689

3 559

4 248

16,2

83,8

2010

2 249

5 090

7 339

30,6

69,4

2011

1 785

3 880

5 665

31,5

68,5

2012

1 280

2 761

4 041

31,7

68,3

2013

1 522

3 118

4 640

32,8

67,2

2014

1 586

3 671

5 257

30,2

69,8

2015

2 309

3 542

5 851

39,5

60,5

2016

1 629

4 006

5 635

28,9

71,1

2017

1 466

3 628

5 094

28,8

71,2

2018

1 487

2 845

4 332

34,3

65,7

Riket

År

Ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 1996-2018. Index år 1996=100

       

Södermanlands län

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

87

93

90

1998

76

120

101

1999

71

106

91

2000

81

115

100

2001

64

127

100

2002

65

130

102

2003

74

135

109

2004

73

160

123

2005

74

201

147

2006

72

187

138

2007

99

191

152

2008

100

200

157

2009

34

132

90

2010

112

188

156

2011

89

143

120

2012

64

102

86

2013

76

115

98

2014

79

136

112

2015

115

131

124

2016

81

148

120

2017

73

134

108

2018

74

105

92

Riket

   

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

97

106

104

1998

102

110

108

1999

96

112

109

2000

93

115

111

2001

90

110

106

2002

86

112

107

2003

87

118

112

2004

83

124

116

2005

96

130

124

2006

84

135

125

2007

94

137

129

2008

95

139

130

2009

51

96

88

2010

66

108

100

2011

65

106

98

2012

61

102

95

2013

59

98

90

2014

60

98

91

2015

61

99

92

2016

59

100

92

2017

61

104

96

2018

64

105

98

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta