Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Andelen 50 år och äldre är högre i Södermanlands län än riksgenomsnittet. Andelen i åldrarna 20-44 i befolkningen är lägre i länet jämfört med riket. Andelen över 65 år är 22,5 procent i länet och 19,9 procent i riket. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna i länet.

Folkmängd 2019-12-31 i Södermanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Södermanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 601

9 006

2,9

3,0

2,8

3,0

5-9

8 777

9 515

2,9

3,2

2,9

3,1

10-14

8 929

9 406

3,0

3,2

2,9

3,0

15-19

8 314

9 195

2,8

3,1

2,6

2,9

20-24

7 075

8 102

2,4

2,7

2,7

3,0

25-29

8 781

9 339

3,0

3,1

3,5

3,7

30-34

8 768

9 109

2,9

3,1

3,4

3,6

35-39

8 439

8 445

2,8

2,8

3,1

3,2

40-44

8 271

8 649

2,8

2,9

3,0

3,1

45-49

9 378

9 291

3,2

3,1

3,2

3,3

50-54

9 611

10 029

3,2

3,4

3,2

3,3

55-59

8 989

9 226

3,0

3,1

3,0

3,0

60-64

8 657

8 608

2,9

2,9

2,7

2,8

65-69

8 704

8 374

2,9

2,8

2,6

2,6

70-74

9 589

9 159

3,2

3,1

2,8

2,6

75-79

7 348

6 975

2,5

2,3

2,2

2,0

80-84

4 694

4 027

1,6

1,4

1,5

1,2

85-89

3 068

2 059

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 588

744

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

477

162

0,2

0,1

0,2

0,1

100-

44

18

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

148 102

149 438

49,8

50,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta