Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Andelen 50 år och äldre är högre i Södermanlands län än riksgenomsnittet. Andelen i åldrarna 20-44 i befolkningen är lägre i länet jämfört med riket. Andelen över 65 år är 22,5 procent i länet och 19,9 procent i riket. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna i länet.

Folkmängd 2018-12-31 i Södermanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Södermanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 555

9 066

2,9

3,1

2,9

3,0

5-9

8 602

9 339

2,9

3,2

2,9

3,1

10-14

8 701

9 319

3,0

3,2

2,8

3,0

15-19

8 258

9 040

2,8

3,1

2,6

2,9

20-24

7 248

8 074

2,5

2,7

2,8

3,0

25-29

8 816

9 524

3,0

3,2

3,5

3,7

30-34

8 408

8 768

2,9

3,0

3,3

3,5

35-39

8 194

8 232

2,8

2,8

3,1

3,2

40-44

8 549

8 675

2,9

2,9

3,0

3,2

45-49

9 220

9 223

3,1

3,1

3,2

3,3

50-54

9 743

10 266

3,3

3,5

3,3

3,4

55-59

8 649

8 958

2,9

3,0

2,9

3,0

60-64

8 583

8 480

2,9

2,9

2,8

2,8

65-69

8 992

8 671

3,1

2,9

2,7

2,7

70-74

9 696

9 262

3,3

3,1

2,8

2,7

75-79

6 795

6 440

2,3

2,2

2,0

1,9

80-84

4 514

3 770

1,5

1,3

1,4

1,1

85-89

3 065

2 005

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 618

721

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

449

148

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

46

13

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

146 701

147 994

49,8

50,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta