Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
PDF
Diagram nuläge

 

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Södermanlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Södermanlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män       

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

632

1 877

2 509

22 539

70 139

92 678

25,2

24,3

Tillverkning och utvinning

3 706

12 522

16 228

133 996

425 271

559 267

22,8

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

279

1 048

1 327

12 609

38 665

51 274

21,0

24,6

Byggverksamhet

777

9 572

10 349

34 730

328 787

363 517

7,5

9,6

Handel

5 661

7 073

12 734

265 307

326 332

591 639

44,5

44,8

Transport och magasinering

844

3 836

4 680

50 354

183 566

233 920

18,0

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

1 981

1 777

3 758

84 135

84 778

168 913

52,7

49,8

Information och kommunikation

534

1 106

1 640

60 030

149 621

209 651

32,6

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

656

407

1 063

48 277

47 861

96 138

61,7

50,2

Fastighetsverksamhet

1 083

1 327

2 410

32 325

49 204

81 529

44,9

39,6

Företagstjänster

4 552

6 549

11 101

261 257

343 833

605 090

41,0

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

4 177

2 740

6 917

177 024

128 121

305 145

60,4

58,0

Utbildning

11 294

3 592

14 886

399 479

141 239

540 718

75,9

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 773

4 807

23 580

640 986

165 643

806 629

79,6

79,5

Kulturella och personliga tjänster

3 006

2 018

5 024

124 403

90 237

214 640

59,8

58,0

Näringsgren okänd

942

673

1 615

29 922

21 249

51 171

58,3

58,5

Totalt

58 897

60 924

119 821

2 377 373

2 594 546

4 971 919

49,2

47,8

Källa: Scb.se / foretagsregistret

                 
                 

 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Södermanlands län

                     

Näringsgren

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 420

2 526

2 906

2 827

2 801

2 776

2 682

2 595

2 651

2 509

Tillverkning och utvinning

18 019

18 279

18 709

17 950

17 653

17 233

16 674

16 308

16 003

16 228

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 184

1 126

1 109

1 153

1 174

1 159

1 223

1 333

1 378

1 327

Byggverksamhet

8 173

8 578

8 994

8 963

8 939

8 987

9 383

9 499

9 974

10 349

Handel

12 048

12 459

12 697

12 649

12 527

12 466

12 249

12 423

12 574

12 734

Transport och magasinering

4 558

4 519

4 645

4 609

4 687

4 543

4 530

4 544

4 521

4 680

Hotell- och restaurangverksamhet

2 859

2 977

3 100

3 253

3 351

3 468

3 655

3 657

3 698

3 758

Information och kommunikation

1 640

1 602

1 606

1 627

1 613

1 518

1 458

1 491

1 693

1 640

Finans- och försäkringsverksamhet

1 200

1 181

1 186

1 165

1 167

1 134

1 108

1 046

1 020

1 063

Fastighetsverksamhet

2 070

2 121

2 112

2 164

2 205

2 241

2 317

2 349

2 312

2 410

Företagstjänster

8 023

9 035

9 915

10 171

10 292

10 078

10 267

10 446

10 896

11 101

Offentlig förvaltning och försvar

5 594

5 609

5 735

5 792

6 024

6 126

6 139

6 285

6 595

6 917

Utbildning

11 815

12 196

12 294

12 596

13 068

13 138

13 335

14 072

14 795

14 886

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 285

20 474

20 776

21 026

21 726

22 285

23 026

23 576

23 651

23 580

Kulturella och personliga tjänster

4 455

4 410

4 595

4 752

4 940

4 955

4 942

5 055

4 979

5 024

Näringsgren okänd

2 187

2 065

1 820

1 714

1 696

1 688

1 863

1 927

2 012

1 615

Totalt

106 530

109 157

112 199

112 411

113 863

113 795

114 851

116 606

118 752

119 821

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Södermanlands län. Index år=2009

                     

Näringsgren

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

104

120

117

116

115

111

107

110

104

Tillverkning och utvinning

100

101

104

100

98

96

93

91

89

90

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

95

94

97

99

98

103

113

116

112

Byggverksamhet

100

105

110

110

109

110

115

116

122

127

Handel

100

103

105

105

104

103

102

103

104

106

Transport och magasinering

100

99

102

101

103

100

99

100

99

103

Hotell- och restaurangverksamhet

100

104

108

114

117

121

128

128

129

131

Information och kommunikation

100

98

98

99

98

93

89

91

103

100

Finans- och försäkringsverksamhet

100

98

99

97

97

95

92

87

85

89

Fastighetsverksamhet

100

102

102

105

107

108

112

113

112

116

Företagstjänster

100

113

124

127

128

126

128

130

136

138

Offentlig förvaltning och försvar

100

100

103

104

108

110

110

112

118

124

Utbildning

100

103

104

107

111

111

113

119

125

126

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

102

104

107

110

114

116

117

116

Kulturella och personliga tjänster

100

99

103

107

111

111

111

113

112

113

Näringsgren okänd

100

94

83

78

78

77

85

88

92

74

Totalt

100

102

105

106

107

107

108

109

111

112

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta