Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Eskilstuna

227,9

289,4

Flen

212,1

266,5

Gnesta

249,2

316,1

Katrineholm

226,9

289,2

Nyköping

247,4

322,0

Oxelösund

230,2

307,5

Strängnäs

260,9

344,7

Trosa

268,8

366,6

Vingåker

218,7

273,4

Södermanlands län

237,0

305,4

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

     

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

173,8

179,8

182,2

184,0

188,7

195,0

202,8

207,1

214,0

221,5

227,9

Flen

170,0

175,2

177,5

179,0

184,0

189,6

194,5

197,6

203,2

207,7

212,1

Gnesta

183,6

190,6

193,9

198,4

203,8

212,5

217,8

224,1

231,6

239,5

249,2

Katrineholm

169,2

174,7

178,9

181,5

187,8

194,0

200,3

205,6

213,0

220,7

226,9

Nyköping

183,6

190,7

194,7

198,0

204,2

211,2

218,4

224,2

231,6

239,5

247,4

Oxelösund

184,8

193,3

195,4

196,3

201,9

205,2

210,8

214,2

217,7

222,8

230,2

Strängnäs

191,3

197,9

204,9

210,0

215,2

224,4

231,0

236,6

242,9

252,0

260,9

Trosa

204,1

213,0

214,1

219,7

226,2

235,9

239,6

246,4

255,2

261,9

268,8

Vingåker

165,5

173,0

177,5

178,7

184,2

188,3

194,9

199,3

207,3

213,5

218,7

Södermanlands län

178,8

185,3

188,8

191,6

197,0

203,8

277,7

215,6

222,5

230,0

237,0

Riket

185,9

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

234,8

243,4

239,8

242,6

251,2

257,2

261,9

264,6

272,0

280,7

289,4

Flen

227,2

232,8

233,6

236,8

242,4

247,2

248,3

250,2

254,5

257,6

266,5

Gnesta

246,6

256,6

255,4

265,0

274,5

279,2

285,1

292,0

299,2

306,1

316,1

Katrineholm

231,1

239,2

239,6

242,6

250,6

258,4

261,5

265,6

273,3

283,0

289,2

Nyköping

259,9

270,3

270,2

274,5

282,9

290,0

295,9

300,0

307,0

314,7

322,0

Oxelösund

264,1

275,1

273,5

271,9

279,1

281,2

286,2

286,0

292,6

296,4

307,5

Strängnäs

273,1

282,3

281,5

289,5

295,5

306,2

311,8

316,8

327,2

336,9

344,7

Trosa

291,5

301,7

302,7

310,8

320,0

328,4

327,4

330,8

340,2

355,2

366,6

Vingåker

224,4

232,6

232,3

236,7

241,4

247,0

250,0

253,5

259,1

264,1

273,4

Södermanlands län

246,8

255,8

254,5

258,6

266,4

273,3

210,6

281,2

288,7

297,0

305,4

Riket

257,6

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2007=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

100

103

105

106

109

112

117

119

123

127

131

Flen

100

103

104

105

108

112

114

116

120

122

125

Gnesta

100

104

106

108

111

116

119

122

126

130

136

Katrineholm

100

103

106

107

111

115

118

122

126

130

134

Nyköping

100

104

106

108

111

115

119

122

126

130

135

Oxelösund

100

105

106

106

109

111

114

116

118

121

125

Strängnäs

100

103

107

110

112

117

121

124

127

132

136

Trosa

100

104

105

108

111

116

117

121

125

128

132

Vingåker

100

105

107

108

111

114

118

120

125

129

132

Södermanlands län

100

104

106

107

110

114

155

121

124

129

133

Riket

100

104

106

108

111

116

120

123

127

132

137

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

100

104

102

103

107

110

112

113

116

120

123

Flen

100

102

103

104

107

109

109

110

112

113

117

Gnesta

100

104

104

107

111

113

116

118

121

124

128

Katrineholm

100

104

104

105

108

112

113

115

118

122

125

Nyköping

100

104

104

106

109

112

114

115

118

121

124

Oxelösund

100

104

104

103

106

106

108

108

111

112

116

Strängnäs

100

103

103

106

108

112

114

116

120

123

126

Trosa

100

103

104

107

110

113

112

113

117

122

126

Vingåker

100

104

104

105

108

110

111

113

115

118

122

Södermanlands län

100

104

103

105

108

111

85

114

117

120

124

Riket

100

103

103

105

109

112

114

116

120

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån