Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Medellivslängd kvinnor och män

Medellivslängd kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge

Medellivslängden för män är högst i Kronobergs län, 81,6 år, och lägst i Norrbottens län 79,1 år. Genomsnittet för riket är 80,6 år. Medellivslängden för kvinnor är högst i Hallands län, 84,8 år och lägst i Västernorrlands län 83 år. Genomsnittet för riket är 84,1 år. I Södermanlands län är medellivslängden för såväl kvinnor som män lägre än riksgenomsnittet, 83,8 respektive 80 år.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Medellivslängd vid födelsen 2014-2018. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,6 81,0
Uppsala län 84,7 81,4
Södermanlands län 83,8 80,0
Östergötlands län 84,2 80,8
Jönköpings län 84,5 81,0
Kronobergs län 84,7 81,6
Kalmar län 83,9 80,2
Gotlands län 84,2 80,4
Blekinge län 83,8 79,8
Skåne län 84,2 80,6
Hallands län 84,8 81,5
Västra Götalands län 84,1 80,5
Värmlands län 83,8 79,8
Örebro län 84,0 79,9
Västmanlands län 83,9 80,3
Dalarnas län 83,8 80,5
Gävleborgs län 83,1 79,5
Västernorrlands län 83,0 79,5
Jämtlands län 83,5 80,0
Västerbottens län 83,7 80,4
Norrbottens län 83,2 79,1
Riket 84,1 80,6

Medellivslängd 1966-2018. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Män

Södermanlands län

Riket

Södermanlands län

Riket

1966-1970

76,3

76,8

71,8

71,9

1971-1975

77,0

77,7

72,3

72,1

1976-1980

78,1

78,5

72,5

72,4

1981-1985

79,0

79,5

73,4

73,6

1986-1990

80,0

80,2

74,1

74,4

1991-1995

80,9

81,0

75,3

75,6

1996-2000

81,6

81,8

76,8

76,9

2001-2005

82,0

82,4

77,6

78,0

2006-2010

82,6

83,2

78,6

79,1

2007-2011

82,7

83,4

78,8

79,4

2008-2012

82,8

83,4

78,8

79,5

2009-2013

83,0

83,6

79,1

79,7

2010-2014

83,4

83,7

79,5

79,9

2011-2015

83,5

83,8

79,5

80,1

2012-2016

83,6

83,9

79,7

80,2

2013-2017

83,7

84,0

80,0

80,4

2014-2018

83,8

84,1

80,0

80,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av medellivslängd 1966-2018. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Södermanlands län

Riket

Södermanlands län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

101

101

101

100

1976-1980

102

102

101

101

1981-1985

103

104

102

102

1986-1990

105

104

103

103

1991-1995

106

105

105

105

1996-2000

107

107

107

107

2001-2005

107

107

108

108

2006-2010

108

108

110

110

2007-2011

108

108

110

110

2008-2012

109

109

110

111

2009-2013

109

109

110

111

2010-2014

109

109

111

111

2011-2015

109

109

111

111

2012-2016

110

109

111

112

2013-2017

110

109

111

112

2014-2018

110

109

112

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta