Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Ohälsotal kvinnor och män

Ohälsotal kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.

Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet från och med 2011.

 

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sjukpenningtal 2019 dagar per försäkrad 16-64 år

Allmän försäkringskassa Kvinnor Män
Stockholms län 11,0 5,8
Uppsala län 12,5 6,5
Södermanlands län 14,5 7,8
Östergötlands län 11,4 6,0
Jönköpings län 13,9 7,4
Kronobergs län 12,8 6,2
Kalmar län 14,0 7,6
Gotlands län 12,3 6,7
Blekinge län 11,4 5,8
Skåne län 11,6 6,3
Hallands län 11,5 6,2
Västra Götalands län 14,1 7,6
Värmlands län 14,0 7,0
Örebro län 11,9 6,6
Västmanlands län 11,4 6,3
Dalarnas län 13,4 7,1
Gävleborgs län 14,5 7,8
Västernorrlands län 12,4 6,9
Jämtlands län 9,3 5,6
Västerbottens län 13,5 6,9
Norrbottens län 10,1 5,3
Riket 12,3 6,6

Sjukpenningtal 2010-2019, dagar per försäkrad 16-64 år

                     

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stockholms län

7,2

8,0

9,0

9,8

10,8

12,2

12,3

11,5

11,1

11,0

Uppsala län

7,7

9,0

10,2

10,6

11,8

13,0

13,7

13,0

13,1

12,5

Södermanlands län

7,2

8,2

9,8

11,6

13,1

15,0

16,3

15,6

15,2

14,5

Östergötlands län

6,7

7,6

8,7

9,3

10,2

11,2

11,4

10,6

11,2

11,4

Jönköpings län

7,8

8,8

9,9

11,0

12,1

13,8

14,6

14,0

14,3

13,9

Kronobergs län

8,2

9,3

10,5

11,3

12,2

13,9

14,6

14,2

13,6

12,8

Kalmar län

7,6

9,0

10,4

11,6

12,6

14,2

14,6

14,3

14,0

14,0

Gotlands län

6,8

8,1

8,7

10,3

11,1

12,8

12,8

11,8

11,5

12,3

Blekinge län

7,8

8,8

9,6

10,2

11,5

12,9

14,1

14,2

12,4

11,4

Skåne län

7,0

7,6

8,6

9,5

10,9

12,3

12,8

12,0

11,8

11,6

Hallands län

7,1

7,9

9,3

10,3

11,9

12,8

12,8

11,9

11,9

11,5

Västra Götalands län

7,2

8,9

10,5

11,9

13,6

15,3

16,1

15,4

14,7

14,1

Värmlands län

6,7

8,3

9,8

11,3

13,2

14,5

15,6

14,3

14,3

14,0

Örebro län

8,3

9,6

11,5

12,1

13,8

15,9

17,2

15,2

13,6

11,9

Västmanlands län

7,8

9,4

10,8

11,3

12,9

14,9

16,2

14,9

12,9

11,4

Dalarnas län

7,5

9,2

10,7

11,9

13,7

15,3

15,9

14,5

14,4

13,4

Gävleborgs län

7,1

8,3

10,1

11,5

13,2

14,9

15,8

14,7

14,9

14,5

Västernorrlands län

8,9

10,8

11,7

12,5

15,1

17,8

19,8

16,8

13,2

12,4

Jämtlands län

9,5

11,4

13,5

14,9

16,3

18,5

17,1

13,4

11,1

9,3

Västerbottens län

8,0

9,8

11,3

12,2

14,1

16,5

17,8

15,5

13,7

13,5

Norrbottens län

7,9

9,1

10,4

11,3

13,0

14,6

14,4

12,4

10,7

10,1

Riket

7,4

8,6

9,8

10,8

12,2

13,7

14,3

13,3

12,8

12,3

Allmän försäkringskassa

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stockholms län

4,4

4,6

5,1

5,5

5,9

6,5

6,5

5,9

5,8

5,8

Uppsala län

5,0

5,4

5,9

6,0

6,5

7,3

7,3

6,9

7,0

6,5

Södermanlands län

4,8

5,2

5,7

6,4

7,2

8,0

8,3

8,0

8,0

7,8

Östergötlands län

4,3

4,6

5,0

5,4

6,0

6,2

6,2

5,7

5,9

6,0

Jönköpings län

5,1

5,5

6,0

6,3

6,8

7,6

7,9

7,5

7,7

7,4

Kronobergs län

4,9

5,4

5,8

6,0

6,6

7,3

7,3

6,7

6,5

6,2

Kalmar län

5,2

5,5

6,1

6,5

7,1

8,1

8,4

7,8

7,7

7,6

Gotlands län

4,6

4,7

5,4

5,8

6,4

6,7

6,8

6,2

5,9

6,7

Blekinge län

4,9

5,3

5,5

5,9

6,4

6,7

6,8

6,7

6,1

5,8

Skåne län

4,5

4,6

5,1

5,5

6,0

6,6

6,8

6,3

6,3

6,3

Hallands län

4,9

5,2

5,5

6,0

6,7

7,0

6,9

6,5

6,4

6,2

Västra Götalands län

4,7

5,4

6,1

6,6

7,5

8,2

8,6

8,1

7,9

7,6

Värmlands län

4,1

4,7

5,5

6,1

7,1

7,6

7,9

7,2

7,3

7,0

Örebro län

5,1

5,6

6,3

6,5

7,3

8,3

8,7

7,7

7,3

6,6

Västmanlands län

5,0

5,2

5,8

6,3

6,9

8,0

8,5

7,6

6,7

6,3

Dalarnas län

5,0

5,4

5,8

6,5

7,3

8,0

8,0

7,4

7,3

7,1

Gävleborgs län

4,9

5,3

6,1

6,8

7,3

7,9

8,0

7,5

7,7

7,8

Västernorrlands län

5,4

5,9

6,7

6,9

7,7

9,0

9,8

8,7

7,4

6,9

Jämtlands län

5,6

6,2

7,4

8,0

8,6

9,4

8,6

7,3

6,4

5,6

Västerbottens län

5,0

5,5

5,7

6,3

7,3

8,1

8,9

7,8

7,2

6,9

Norrbottens län

4,5

5,1

5,5

5,9

6,7

7,0

7,1

6,3

5,4

5,3

Riket

4,7

5,1

5,6

6,0

6,7

7,3

7,5

6,9

6,7

6,6

Källa: Försäkringskassan.

Utveckling av sjukpenningtalet 2010-2019, dagar per försäkrad 16-64 år. Index år 2010=100

                     

Allmän försäkringskassa

Kvinnor. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stockholms län

100

111

125

136

150

169

171

160

154

153

Uppsala län

100

117

132

138

153

169

178

169

170

162

Södermanlands län

100

114

136

161

182

208

226

217

211

201

Östergötlands län

100

113

130

139

152

167

170

158

167

170

Jönköpings län

100

113

127

141

155

177

187

179

183

178

Kronobergs län

100

113

128

138

149

170

178

173

166

156

Kalmar län

100

118

137

153

166

187

192

188

184

184

Gotlands län

100

119

128

151

163

188

188

174

169

181

Blekinge län

100

113

123

131

147

165

181

182

159

146

Skåne län

100

109

123

136

156

176

183

171

169

166

Hallands län

100

111

131

145

168

180

180

168

168

162

Västra Götalands län

100

124

146

165

189

213

224

214

204

196

Värmlands län

100

124

146

169

197

216

233

213

213

209

Örebro län

100

116

139

146

166

192

207

183

164

143

Västmanlands län

100

121

138

145

165

191

208

191

165

146

Dalarnas län

100

123

143

159

183

204

212

193

192

179

Gävleborgs län

100

117

142

162

186

210

223

207

210

204

Västernorrlands län

100

121

131

140

170

200

222

189

148

139

Jämtlands län

100

120

142

157

172

195

180

141

117

98

Västerbottens län

100

123

141

153

176

206

223

194

171

169

Norrbottens län

100

115

132

143

165

185

182

157

135

128

Riket

100

116

132

146

165

185

193

180

173

166

Allmän försäkringskassa

Män. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stockholms län

100

105

116

125

134

148

148

134

132

132

Uppsala län

100

108

118

120

130

146

146

138

140

130

Södermanlands län

100

108

119

133

150

167

173

167

167

163

Östergötlands län

100

107

116

126

140

144

144

133

137

140

Jönköpings län

100

108

118

124

133

149

155

147

151

145

Kronobergs län

100

110

118

122

135

149

149

137

133

127

Kalmar län

100

106

117

125

137

156

162

150

148

146

Gotlands län

100

102

117

126

139

146

148

135

128

146

Blekinge län

100

108

112

120

131

137

139

137

124

118

Skåne län

100

102

113

122

133

147

151

140

140

140

Hallands län

100

106

112

122

137

143

141

133

131

127

Västra Götalands län

100

115

130

140

160

174

183

172

168

162

Värmlands län

100

115

134

149

173

185

193

176

178

171

Örebro län

100

110

124

127

143

163

171

151

143

129

Västmanlands län

100

104

116

126

138

160

170

152

134

126

Dalarnas län

100

108

116

130

146

160

160

148

146

142

Gävleborgs län

100

108

124

139

149

161

163

153

157

159

Västernorrlands län

100

109

124

128

143

167

181

161

137

128

Jämtlands län

100

111

132

143

154

168

154

130

114

100

Västerbottens län

100

110

114

126

146

162

178

156

144

138

Norrbottens län

100

113

122

131

149

156

158

140

120

118

Riket

100

109

119

128

143

155

160

147

143

140

Källa: Försäkringskassan.

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta