Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Öppet arbetslösa kvinnor och m…

Öppet arbetslösa kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2018. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Eskilstuna

1 421

5,9

1 514

5,8

Flen

215

6,4

258

6,9

Gnesta

52

2,1

71

2,7

Katrineholm

331

4,4

374

4,6

Nyköping

432

3,3

513

3,8

Oxelösund

115

4,6

120

4,1

Strängnäs

242

3,0

271

3,2

Trosa

63

2,2

46

1,5

Vingåker

88

4,6

85

4,0

Södermanlands län

2 959

4,5

3 251

4,6

Riket

87 444

3,6

98 265

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2009-2018. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

7,0

6,9

7,0

7,2

7,3

6,9

6,4

6,5

6,1

5,9

Flen

4,9

6,7

7,7

6,7

5,8

7,5

6,0

6,6

7,8

6,4

Gnesta

3,6

3,4

2,9

2,8

2,5

2,2

2,2

2,7

2,5

2,1

Katrineholm

5,5

6,2

6,0

5,9

5,0

4,6

4,1

4,3

4,0

4,4

Nyköping

4,1

3,9

3,5

3,3

3,0

3,2

3,2

3,4

3,6

3,3

Oxelösund

4,5

3,5

3,1

3,2

3,1

4,0

4,8

6,2

6,3

4,6

Strängnäs

4,1

4,6

4,9

4,6

4,2

3,6

3,3

3,5

3,5

3,0

Trosa

3,2

3,0

2,1

2,4

3,3

2,3

2,1

2,2

2,5

2,2

Vingåker

4,6

4,6

4,9

4,9

4,7

4,9

4,6

4,2

4,4

4,6

Södermanlands län

5,3

5,4

5,4

5,3

5,1

5,0

4,7

4,9

4,8

4,5

Riket

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

9,8

8,5

7,5

8,2

8,2

7,8

7,3

7,1

6,4

5,8

Flen

6,0

6,2

6,1

6,4

6,2

8,1

7,4

8,2

8,2

6,9

Gnesta

4,6

4,0

2,9

3,0

3,3

2,4

2,2

2,7

2,9

2,7

Katrineholm

7,0

6,5

6,1

6,5

5,5

4,9

4,7

5,0

5,1

4,6

Nyköping

5,5

4,4

3,5

3,7

3,8

4,0

4,1

4,4

4,1

3,8

Oxelösund

5,3

3,9

3,1

3,3

3,5

5,1

6,2

7,1

6,1

4,1

Strängnäs

5,0

5,3

4,5

4,3

4,2

4,0

3,7

3,7

3,3

3,2

Trosa

3,5

3,0

2,3

2,4

2,8

2,4

2,2

2,3

2,0

1,5

Vingåker

4,5

4,6

4,9

5,5

5,3

4,4

4,6

5,4

5,2

4,0

Södermanlands län

7,1

6,3

5,5

5,8

5,7

5,6

5,4

5,6

5,2

4,6

Riket

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2009-2018. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

7,0

6,9

7,0

7,2

7,3

6,9

6,4

6,5

6,1

5,9

Flen

4,9

6,7

7,7

6,7

5,8

7,5

6,0

6,6

7,8

6,4

Gnesta

3,6

3,4

2,9

2,8

2,5

2,2

2,2

2,7

2,5

2,1

Katrineholm

5,5

6,2

6,0

5,9

5,0

4,6

4,1

4,3

4,0

4,4

Nyköping

4,1

3,9

3,5

3,3

3,0

3,2

3,2

3,4

3,6

3,3

Oxelösund

4,5

3,5

3,1

3,2

3,1

4,0

4,8

6,2

6,3

4,6

Strängnäs

4,1

4,6

4,9

4,6

4,2

3,6

3,3

3,5

3,5

3,0

Trosa

3,2

3,0

2,1

2,4

3,3

2,3

2,1

2,2

2,5

2,2

Vingåker

4,6

4,6

4,9

4,9

4,7

4,9

4,6

4,2

4,4

4,6

Södermanlands län

5,3

5,4

5,4

5,3

5,1

5,0

4,7

4,9

4,8

4,5

Riket

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

9,8

8,5

7,5

8,2

8,2

7,8

7,3

7,1

6,4

5,8

Flen

6,0

6,2

6,1

6,4

6,2

8,1

7,4

8,2

8,2

6,9

Gnesta

4,6

4,0

2,9

3,0

3,3

2,4

2,2

2,7

2,9

2,7

Katrineholm

7,0

6,5

6,1

6,5

5,5

4,9

4,7

5,0

5,1

4,6

Nyköping

5,5

4,4

3,5

3,7

3,8

4,0

4,1

4,4

4,1

3,8

Oxelösund

5,3

3,9

3,1

3,3

3,5

5,1

6,2

7,1

6,1

4,1

Strängnäs

5,0

5,3

4,5

4,3

4,2

4,0

3,7

3,7

3,3

3,2

Trosa

3,5

3,0

2,3

2,4

2,8

2,4

2,2

2,3

2,0

1,5

Vingåker

4,5

4,6

4,9

5,5

5,3

4,4

4,6

5,4

5,2

4,0

Södermanlands län

7,1

6,3

5,5

5,8

5,7

5,6

5,4

5,6

5,2

4,6

Riket

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2009-2018. Index år 2009=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

100

98

99

102

105

98

91

92

87

84

Flen

100

135

155

135

117

152

121

134

158

130

Gnesta

100

95

80

79

69

60

61

76

70

58

Katrineholm

100

112

109

106

89

83

74

78

72

80

Nyköping

100

95

86

80

72

77

79

84

87

82

Oxelösund

100

79

68

71

68

89

108

138

140

103

Strängnäs

100

112

119

113

101

88

79

86

85

73

Trosa

100

94

66

74

103

72

65

68

77

67

Vingåker

100

101

107

106

103

106

101

92

96

100

Södermanlands län

100

102

101

100

96

93

87

91

90

84

Riket

100

103

100

97

95

88

83

81

83

82

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

100

87

77

84

83

79

75

73

65

59

Flen

100

103

102

108

104

135

123

136

136

115

Gnesta

100

86

64

66

71

52

48

59

62

58

Katrineholm

100

94

87

93

78

70

67

72

73

66

Nyköping

100

80

63

67

68

72

74

79

74

69

Oxelösund

100

73

58

61

65

96

116

133

114

77

Strängnäs

100

106

91

87

85

80

75

75

67

64

Trosa

100

86

66

69

79

67

62

67

56

43

Vingåker

100

101

108

120

117

98

102

120

114

88

Södermanlands län

100

89

77

83

81

80

77

79

73

65

Riket

100

92

82

85

85

81

78

76

74

68

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta