Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2018-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Eskilstuna

13 493

13 702

52 762

53 162

25,6

25,8

Flen

1 847

2 020

8 142

8 563

22,7

23,6

Gnesta

736

698

5 585

5 652

13,2

12,3

Katrineholm

3 275

3 294

17 216

17 334

19,0

19,0

Nyköping

4 379

4 166

28 193

27 818

15,5

15,0

Oxelösund

1 388

1 335

5 934

6 128

23,4

21,8

Strängnäs

2 654

2 686

17 768

17 993

14,9

14,9

Trosa

923

911

6 631

6 678

13,9

13,6

Vingåker

687

678

4 470

4 666

15,4

14,5

Södermanlands län

29 382

29 490

146 701

147 994

20,0

19,9

Riket

973 027

982 542

5 087 747

5 142 438

19,1

19,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta