Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2019-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Eskilstuna

13 914

14 042

53 231

53 628

26,1

26,2

Flen

1 845

2 016

8 082

8 503

22,8

23,7

Gnesta

765

729

5 647

5 718

13,5

12,7

Katrineholm

3 354

3 372

17 323

17 432

19,4

19,3

Nyköping

4 534

4 361

28 465

28 126

15,9

15,5

Oxelösund

1 379

1 324

5 904

6 079

23,4

21,8

Strängnäs

2 783

2 844

18 134

18 410

15,3

15,4

Trosa

993

973

6 861

6 886

14,5

14,1

Vingåker

687

675

4 455

4 656

15,4

14,5

Södermanlands län

30 254

30 336

148 102

149 438

20,4

20,3

Riket

1 002 689

1 017 044

5 131 775

5 195 814

19,5

19,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta