Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Antalet barnbokslån per barn och år varierar mellan länets kommuner. Lägsta antalet redovisas för Katrineholms kommun med 3 barnbokslån. Flest böcker per barn, 16 stycken, lånas i Nyköpings kommun. I genomsnitt lånas 10 böcker per barn i länet.

Barnbokslån per barn (0-17 år) 2018 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Eskilstuna 8
Flen 7
Gnesta 10
Katrineholm 3
Nyköping 16
Oxelösund 13
Strängnäs 11
Trosa 8
Vingåker 12
Södermanlands län 10
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 22 21 19 18 15 14 15 13 12 11 10 9 8
Flen 18 19 20 20 19 18 19 17 14 11 10 9 7
Gnesta 17 18 19 18 17 18 17 15 13 12 12 12 10
Katrineholm 20 20 21 19 19 18 13 21 20 19 18 17 3
Nyköping 24 26 27 27 28 27 24 25 20 19 18 16 16
Oxelösund 14 14 17 20 17 17 19 18 20 13 10 9 13
Strängnäs 11 12 12 12 12 14 14 14 13 12 12 11 11
Trosa 21 20 18 25 10 18 16 16 13 11 7 7 8
Vingåker 20 20 21 18 17 19 21 20 12 12 10 12 12
Södermanlands län 20 20 20 20 18 18 17 17 15 14 13 12 10
Riket 18 19 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 93 87 81 66 64 68 56 52 49 46 41 38
Flen 100 104 111 110 103 100 104 95 74 61 56 48 39
Gnesta 100 108 115 105 102 109 101 89 77 74 71 70 62
Katrineholm 100 100 101 96 92 90 66 102 100 92 88 83 15
Nyköping 100 110 113 115 117 111 102 104 86 80 76 68 65
Oxelösund 100 102 120 145 123 118 134 129 145 95 69 66 91
Strängnäs 100 104 108 108 109 120 122 125 114 108 102 100 94
Trosa 100 97 88 122 50 88 78 78 65 53 33 34 40
Vingåker 100 102 104 89 88 98 105 104 61 59 50 60 59
Södermanlands län 100 100 100 98 88 88 85 85 76 70 63 58 48
Riket 101 101 102 102 98 101 98 96 .. 87 73 70 68

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta